Download-ujte našu aplikaciju

16:54 / 18.05.17

Faktor otkriva: Koji su razlozi za smjenu dekanese Hadžović-Džuvo, koga zovu "zaljubljeni Shakespeare"?

Autor: M. R.

Zahtjev za razrješenje dekanese Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Almire Hadžović-Džuvo, koji je potpisalo 58 članova Nastavno-naučnog vijeća ovog fakulteta, upućen je rektoru UNSA Rifatu Škrijelju i Upravnom odboru Univerziteta, premijeru Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću i kantonalnom ministru obrazovanja Elviru Kazazoviću.

Prema informacijama do kojih je došao Faktor, kao i dokumentima koji su u posjedu naše redakcije, razlozi zbog kojih je 58 članova Nastavno-naučnog vijeća zatražilo smjenu Almire Hadžović-Džuvo mnogo su kompleksniji od njenog navodnog personalnog sukoba sa direktoricom KCUS-a prof. dr. Sebijom Izetbegović.

Uplatama u Fond za razvoj Univerziteta u Sarajevu dekanesa Hadžović-Džuvo prekoračila je svoja ovlaštenja i nanijela direktnu štetu Medicinskom fakultetu u iznosu od više desetina hiljada maraka, tvrde naši izvori sa jednog drugog sarajevskog fakulteta. 

Naime, prema Statutu Univerziteta u Sarajevu, dekani fakulteta mogu raspolagati sredstvima u maksimalnom iznosu do 60.000 KM po pojedinačnom nalogu u okviru finansijskog plana, dok rektor raspolaže maksimalnim iznosom do 100.000 KM. Radi se o novcu koji se uplaćuje u Fond za razvoj UNSA, a u koji je Hadžović-Džuvo, mimo odredbi Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima, uplatila u ime Medicinskog fakulteta 247.911 KM. Istu odredbu prekršili su i dekan Prirodnomatematičkog fakulteta u Sarajevu, koji je izvršio uplatu od 127.586 maraka, dekan Farmaceutskog fakulteta koji je uplatio 77.288 KM, te dekan Mašinskog fakulteta koji je u Fond uplatio 91.528 KM.

Da su ovi novčani iznosi uplaćeni mimo Pravilnika, potvrdilo je svojim tumačenjem i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS.

- Ministarstvo je stava da je rukovodilac organizacione jedinice prije uplate sredstava na račun Fonda za razvoj Univerziteta bio obavezan pribaviti prethodnu saglasnost Upravnog odbora ukoliko iznos sredstava koji je potrebno uplatiti za Fond prelazi iznos od 60.000 KM kojim, prema odredbama Statuta, može samostalno raspolagati rukovodilac organizacione jedinice – navodi se u mišljenju Ministarstva.

Osim navedenog, Almira Hadžović-Džuvo je, suprotno odluci Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, svojim uposlenicima prema vlastitom nahođenju isplaćivala regrese u rasponu od 417 do 1.880 KM.

Kako tvrde članovi Nastavno-naučnog vijeća sa kojima smo razgovarali, Hadžović-Džuvo je zadržavala na fakultetu tranše koje joj je isplaćivao Stomatološki fakultet na ime naknade za izvođenje nastave studentima stomatologije, u mjesečnom iznosu od oko 58.000 KM (695 hiljada maraka godišnje). U to je uključena i nastava za studente koja se izvodi na KCUS-u. Međutim, umjesto da novac koji je dobijala od Stomatološkog, ali i ostalih fakulteta medicinske grupacije, rasporedi za troškove izvođenja nastave i plaće nastavnika, Hadžović-Džuvo je sva sredstva ostavljala na svom fakultetu.

Uplatom u Fond za razvoj Univerziteta koja znatno premašuje dozvoljeni iznos, Almira Hadžović-Džuvo navodno je sebi osigurala povlašteni položaj kod rektora Sarajevskog univerziteta Rifata Škrijelja. Inače, rektor Škrijelj i dekanesa Hadžović-Džuvo nerijetko se mogu vidjeti kako zajedno uživaju u sarajevskim ugostiteljskim objektima, a svoje prisne odnose ne kriju ni pred kolegama iz akademske zajednice, zvog čega su rektora Škrijelja pojedine kolege počele zvati "zaljubljeni Shakespeare" (prema filmu "Shakespeare in Love").

Nakon što su se njene kolege, kao i dio studenata Medicinskog fakulteta, otvoreno pobunili protiv sumnjivih radnji koje provodi dekanesa, Hadžović-Džuvo je preko svojih saradnica upozoravala uposlenike Fakulteta da ne potpisuju zahtjev za njenu smjenu, što se vidi iz prepiske koja su u posjedu Faktora. U prepisci se jasno navode upozorenja poput: "Pazi se!" (ako potpišeš peticiju op. a.)

Kako saznajemo, zbog navodnih nezakonitih radnji protiv rektora Rifata Škrijelja u martu ove godine podnesena je anonimna krivična prijava Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

- Na osnovu prijave protiv Rifata Škrijelja koja je zaprimljena u martu 2017. godine, formiran je predmet koji je u radu – rekli su nam iz kantonalnog Tužilaštva.

Što se dekanese Hadžović - Džuvo tiče, pojedini uposlenici i studenti Medicinskog fakulteta navodno trpe strašne pritiske i zbog toga podržavaju njenu smjenu sa čelne pozicije na Fakultetu, o čemu će Faktor uz dokaze pisati narednih dana.