U skladu sa usmenom preporukom predstavnika UniCredit bank d.d. Sarajevo račun Udruženja je blokiran, iz razloga mogućnosti (zlo)upotrebe pečata za koji se osnovano sumnja da je falsifikovan

U Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS) ni u maju se ništa neće riješiti. Naime, za sutra je u Sarajevu bila zakazana nova Skupštinu, koja je danas opozvana. Kako stoji na službenoj stanici AMUS-a, Skupština je otkazana zbog tehničkih razloga, a to je blokiran bankovni račun.

- U skladu sa usmenom preporukom predstavnika UniCredit bank d.d. Sarajevo račun Udruženja je blokiran, iz razloga mogućnosti (zlo)upotrebe pečata za koji se osnovano sumnja da je falsifikovan. Nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajeva još nije postupilo po krivičnoj prijavi AMUS-a i po urgenciji za neovlaštenu izradu i korištenje pečata Udruženja, stoga još postoji mogućnost zloupotrebe računa Udruženja od strane lica koja se lažno predstavljaju kao novimenovani Upravni odbor AMUS-a - između ostalog stoji na službenoj stanici Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca.

Za Skupštinu je bio pripremljen dnevni red sa 13 tačaka, a na njoj se se između ostalog trebale razmatrati izmjene i dopune Statuta AMUS-a, kao i Poslovnika o radu Skupštine, te Pravilnik o raspodjeli ubranih naknada.

Podsjetimo, Skupština AMUS-a u Sarajevu 15. maja nije održana zbog nedostatka kvoruma.