Fondacija za kinematografiju Sarajevo objavila je konkurse za podršku proizvodnji filmskih projekata svih kategorija, komplementarne djelatnosti i odabir članova žirija za vrjednovanje svih projekata za 2021. godinu kao i sve prateće pravilnike i poslovnike i obrasce.

Iako raspolaže sa trenutnim budžetom od 1.460.000 KM za sve kategorije, Upravni odbor Fondacije odlučan je da se podrži što više novih projekata u proizvodnji i komplementarnim djelatnostima te je shodno tome prilagodio i poslovnik o procedurama i kriterijima dodjeli sredstava za izbor korisnika sredstava kao i poslovnik o visinama podrške za ovu godinu.

Kao glavna izmjena poslovnika tu je član da sve producentske kuće i udruženja koja su već prijavljena na Fondaciji sa podržanim projektima koji nisu potpuno završeni i opravdani neće biti u mogućnosti izaći na ovogodišnji konkurs ali sa druge strane imaju mogućnost dogovora sa Upravnim odborom oko adaptacije postojećih dogovora za realizaciju istih. Također, novim poslovnikom o visinama podrške adaptirani su procenti i iznosi za pojedine produkcije i projekte u skladu sa trenutnom situacijom i budžetom sa kojim Fondacija raspolaže za ovu godinu.

- Bitno je naglasiti da ove godine konkurs traje do 19. juna što je također nikad duži vremenski period realizacije istog a namjera je da se omogući, u skladu sa jako važnom odrednicom Upravog odbora prema potpunoj transparentnosti rada, zaista svim zainteresovanim da dobro prostudiraju i svu dokumentaciju koju je potrebno predati za konkurs te je pošalju na adresu Fondacije u zadatom vremenskom periodu - istakli u iz Fondacije. 

Upravni odbor Fondacije poziva sve filmske eksperte da se čim je moguće prijave i na otvoreni konkurs za odabir članova žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija prispjelih na takmičenje u periodu od 5.maja do 19.juna 2021.godine.

 

Izvor: Coolstyle