Skupština Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS) zakazana za 15 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Grbavica

U Sarajevu se danas okupljaju kompozitori i muzički stvaraoci iz cijele BiH. Razlog je naravno Skupština Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS), koja je zakazana u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Grbavica.

Jedna od tačaka Dnevnog reda, tačnije tačka 9. je Odluka o razriješenju članova organa Udruženja i izbor novih članova organa Udruženja. U pozivu je navedeno da jedino ova zakonito i statutarno zakazana sjednica Skupštine može razriješiti i/ili birati nove članove organa AMUS-a.

Na Skupštinu su stigli: Dino Merlin, Nazif Gljiva, Branko Đurić Đuro, Davor Sučić, Zlatan Fazlić Fazla, Dino i Adnan Šaran, Dino Muharemović, Sead Zele Lipovača, Armin Šaković, Almir Ajanović, Dragan Stojković Bosanac, Sinan Alimanović, Mirko Šenkovski Geronimo, Amil Lojo, Halid Muslimović, Mugdim Avdić Henda, Hamdija Salihbegović, Nedim Babović, Igor Vukojević, Semir Cerić Koke, Eldin Huseinbegović, Dženan Hodžić alias Dr. Zo, Almas Smajlović, Emir Bukovica, Almir Ajanović, Rizo Hamidović...

Zanimljivo je  da se na današnjoj Skupštini nisu pojavili: Goran Bregović, Fahrudin Pecikoza, Hari Varešanović, Brano Jakubović i Vedran Mujagić iz "Dubioze kolektiv".

Podsjetimo, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine na osnovu Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i Zakona o upravnom postupku donio je rješenje da se uvjetno oduzima dozvola Asocijaciji kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS) za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela, a ova informacija je objavljena u Službenom listu.

Dozvola se uvjetno oduzima na period od 12 mjeseci od dana donošenja ovog rješenja i oduzimanje dozvole se neće provesti ukoliko AMUS u zadatom roku otkloni sve nepravilnosti i sanira učinjene povrede koje su utvrđene u postupku nadzora nad radom AMUS-a, te u tom roku ne učini novu povredu koja bi bila osnov za oduzimanje dozvole.

Autori se pribojavaju da bi AMUS mogao doživjeti sudbinu agencije Sine Qua Non, koja se od 2002. do 2011. godine bavila zastupanjem i zaštitom autorskih prava. Nakon što je ova agencija izgubila licencu na njenom računu ostala je veća svota novca, koja nikada nije došla do autora kojima je trebala biti podjeljena.