Bez obzira šta se događa u njihovom životu, moćne ljude je teško izbaciti iz takta. Imaju svoje vrijednosti, ciljeve i ambicije koji se temelje na čvrstim stavovima

1. Čvrsta volja

Svi poznaju nekoga koga se ne može razuvjeriti ili nekoga ko neće dopustiti nikome ni ničemu da im stoji na putu sreće. I dok se većina ljudi žali da im na putu ostvarenja želja stoji previše prepreka i da to iziskuje previše rada i truda, moćni ljudi se fokusiraju i planiraju. Svaku bitku prvo mentalno dobiju, pripreme se na žrtve koje će morati napraviti i psihički stvore uvjete za pobjedu. 

Svaki riješeni problem je za njih velika pobjeda koja učvršćuje njihovu volju i motivaciju. Moćni ljudi na probleme i prepreke gledaju kao na nešto momentalno što će ovako ili onako riješiti i nastaviti dalje. Ne postoji problem za koji ne postoji rješenje. A svaka prepreka je dio životnog puta koji su spremni proći da bi postigli to što su si zadali, piše portal Hacker Noon.  

2. Ne odustaju

Ljudi imaju tendenciju svjesno odlučiti odustati od nečega kad se nađu u teškoj situaciji. Ovakav stav se lako može prenijeti na sve sfere života i dok ljudi odlučuju da nešto ne mogu učiniti, drugi oko njih su već odavno izabrali svoj put i svjesno se približavaju svom cilju.

Moćni ljudi su svjesni da se u životu mogu dogoditi svakakve teške situacije i da će rasti i napredovati samo ako probleme rješavaju, a ne bježe od njih. Svaki riješeni problem im povećava samopouzdanje, daje nove informacije i vještine i postaju jači. Pitanje koje se postavlja je: Kako će čovjek napredovati i razvijati se ako nema izazova koje treba riješiti?

3. Žive po svom kodeksu

Bez obzira šta se događa u njihovom životu, moćne ljude je teško izbaciti iz takta. Imaju svoje vrijednosti, ciljeve i ambicije koji se temelje na čvrstim stavovima, istim koji im ne dopuštaju da se nađu pod utjecajem drugih ljudi. 

Znaju da ako neko padne i ne može se sam podići, da je tom čovjeku potrebno pomoći. Vjeruju da ako je čovjek sposoban pomoći da bi tačno to trebao i učiniti. Oni ne prate druge ljude i njihove vrijednosti, oni sami stvaraju svoje i rođeni su da vode druge.

4. Fokusirani su

U svakodnevnom životu uvijek postoji niz malih smetnji s kojima se ljudi stalno bore. U ovako ubrzano doba, milion i jedna obveza, sitna ili velika, je svakodnevica s kojom se svi ljudi opet iznova bore. Problem je što kod većine ljudi ti svakodnevni "ometači" progutaju previše vremena i energije pa gube fokus na bitne stvari. 

Planovi ne idu kako su zamišljeni, cijevi se čine sve dalje i dalje, sve ih je teže ostvariti... Ali, to je problem lako rješiv vraćanjem fokusa na bitno. Moćni ljudi nikad iz fokusa ne gube krajnji cilj. Svaka radnja, aktivnosti i odluka su u službi postizanja krajnjeg cilja, a ti mali svakodnevni ometači su uvijek uzeti u obzir te se rješavaju odmah. Odgađanje stvara sve veći mentalni nered, iziskuje previše energije te unaprijed stvara negativne konotacije koje ljude blokiraju u postizanju njihovih ciljeva. 

5. Nije ih briga šta drugi misle

Moćne ljude nije briga za to šta drugi misle. Oni rade ono što smatraju ispravnim i tome se u potpunosti predaju. Umjesto da se brinu za podršku drugih, oni se usmjeravaju na ostvarivanje svojih ciljeva. Smatra li neko te ciljeve, ili metode kojima se postižu, opravdanim ili neopravdanim, u potpunosti im je nebitno. Ne zamaraju se ničim, osim ostvarivanjem zadanog cilja. 

Moćni ljudi su svjesni da će društvo uvijek osuđivati drugačije i da se njihova samouvjerenost i snaga mogu percipirati kao umišljenost i samodopadnost, ali to ne znači da će ni na trenutak odstupiti od toga što rade ili od svojih ciljeva. 

6. Optimistični su

Ko ne voli optimistične i vesele ljude? Činjenica je da je teško ne voljeti nekoga ko uvijek vidi pozitivnu stranu nečega. To su ljudi koji su glas razuma bez obzira na životne okolnosti, i koji ne dopuštaju da dobivene karte u životu diktiraju njihovu sreću i sudbinu. Puno puta jaki i usmjereni ljudi ne vide iste stvari kao drugi ljudi.

Moćni ljudi ne prepuštaju svoju sudbinu drugima i ne dopuštaju da im neko drugi diktira kako će živjeti, nego kad god mogu uzimaju situacije u svoje ruke, pa čak i vode druge ljude, te utječu na željene rezultate. Ne zamaraju se okolnostima na koje ne mogu utjecati, a na sve na što mogu utjecati - utječu.

7. Ne gube vrijeme

Svaki dan ljudi imaju mnogo obaveza koje želimo obaviti i zadataka završiti. Ali ponekad se dogodi da usljed nedostatka vremena, bolesti ili nečeg trećeg ljudi ne stignu obaviti sve što su si zacrtali. To je normalno i svima se događa. Ali, neuspjeh se ni bi trebao opravdavati, već ga treba smatrati dijelom puta prema uspjehu, koji je poput prepreke na putu koju treba preći. 

Izvor: