Naučnici su ustanovili da se novi koronavirus na bakru zadržava i do četiri sata, na plastici i nehrđajućem čeliku dva do tri dana, te na kartonu do 24 sata.

Nažalost, malo je podataka o ponašanju virusa kada dođe u kontakt s našom odjećom.

Iako je službena dužina opstanka koronavirusa na tkanini zasad nepoznata, mnogi medicinski stručnjaci vjeruju da na mekim površinama vjerojatno opstaje kraće.

U nastavku pročitajte nekoliko savjeta koje je dobro slijediti prilikom pranja:

- Odjeću perite na najvišoj mogućoj temperaturi koja je prikladna za određeni odjevni predmet.

- Stvari ostavite na štriku dok se u potpunosti ne osuše.

- Ako prilikom pranja veša ne koristite rukavice, dobro ih operite nakon što stavite veš na pranje. Operite ih i ako koristite rukavice.

- Operite i očistite i košaru ili vreću za prljavi veš jer i ta površina može sakupljati mikrobe.

- Prljavi veš prije pranja nemojte tresti kako biste smanjili potencijalnu mogućnost širenja virusa.

- Rizične predmete perite odvojeno od ostalih predmeta.

KAKO SE POBRINUTI ZA ODJEĆU ZARAŽENE OSOBE?

- Očistite pacijentovu odjeću, posteljinu, peškire uobičajenim deterdžentom za pranje veša i vodom ili pranjem na 60-90 °C uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i temeljno ih osušite.
- Kontaminiranu posteljinu stavite u vrećicu za veš.
- Ne tresti prljavi veš i izbjegavajte da kontaminirani materijali dođu u dodir s kožom i odjećom.
- Potrebno je koristiti rukavice i zaštitnu odjeću pri čišćenju površina ili rukovanju odjećom ili posteljinom zaprljanom tjelesnim tekućinama.
- Ovisno o kontekstu, mogu se koristiti ili rukavice za čišćenje ili rukavice za jednokratnu upotrebu
- Nakon upotrebe rukavice za čišćenje treba očistiti sapunom i vodom i dekontaminirati 0,5%-tnom otopinom natrijeva hipohlorita.
- Rukavice za jednokratnu uporabu treba odbaciti nakon svake upotrebe. Prije i nakon uklanjanja rukavica operite ruke.