Ova asocijacija u posljednje vrijeme tone sve dublje i dublje, a najveću štetu trpe upravo autori, jer je opala naplata i sve je manje novca za isplatu

U AMUS-u ništa novo. Još jedna Skupština Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca BiH (AMUS) u Sarajevu nije održana. Naime, Skupština nije održana zbog nedostatka kvoruma i u sali su se pojavila samo 103 autora od čega 16 top autora.

To je potvrdio predsjednik Upravnog odbora Davor Sučić, pojasnivši da broj prisutnih nije dovoljan da bi se skupština održala, nakon čega je sa još nekoliko autora otišao iz sale. 

Slična situacija se desila i na prošloj sjednici. I tada je 50-ak autora, iako nije bilo kvoruma, ostalo na sjednici i između sebe izabralo novo članstvo, među kojima je Nihad Voloder, koji se i danas obratio prisutnima nakon što je Davor Sučić napustio salu.

Stanje u Asocijaciji kompozitora i muzičkih stvaralaca BiH teško je potpuno objasniti. Jednostavno, ova asocijacija u posljednje vrijeme tone sve dublje i dublje, a najveću štetu trpe upravo autori, jer je opala naplata i sve je manje novca za isplatu.

Posljednjih mjeseci ovu organizaciju potresaju brojne afere, a u kakvom se stanju AMUS trenutno nalazi, najbolje govori činjenica da postoje dva paralelna upravna i nadzorna odbora, da iza sebe imaju nekoliko pokušaja održavanja Skupštine, da se pojedinci predstavljaju kao čelnici AMUS-a iako imenovanja nisu potvrđena...

Skupštini AMUS-a ni ovaj put nisu mogli prisustvovati novinari, a na ulazu u salu se nalazilo se pet-šest zaštitara.