Prije pet dana Skupština AMUS-a u Sarajevu nije održana zbog nedostatka kvoruma

Upravni odbor Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS) uputio je poziv svojim članovima za Skupštinu 30. maja.

Pripremljen je dnevni red s a 13 tačaka, a na Skupštini će se između ostalog razmatrati izmjene i dopune Statuta AMUS-a, kao i Poslovnika o radu Skupštine, te Pravilink o raspodjeli ubranih naknada.

Podsjetimo, prije pet dana Skupština AMUS-a u Sarajevu nije održana zbog nedostatka kvoruma.