Skupština bi trebala imati sedam tačaka dnevnog reda

Skupština Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca BiH kako saznaje Faktor bit će održana u Sarajevu 5. decembra. Naime, u sarajevskom hotelu "Novotel" (Bristol) okupit će se autori iz svih krajeva BiH, ali i inostranstva i da konačno nađu pravo rješenje za rad AMUS-a, ali i raspodjelu tantijema.

Kako saznajemo od naših izvora iz AMUS-a Skupština bi trebala imati sedam tačaka dnevnog reda. Nakon što usvoje dnevni red autori bi trebali usvojiti i zapisnik sa skupština održanih (20.12. 2017, 09.05.2018 i 29.10. 2018), a potom usvojiti i odluku o razrješenju predsjednika i podpredsjednika AMUS-a, kao i izabrati nove autore na ove dvije važne funkcije.

Na Skupštini bi se trebao i usvojiti i godišnji izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora za 2017. godinu, kao i godišnji plan i program rada i finasijski plan za 2019. godinu. Najviše bure mogla bi zazvati pretposljednja tačka Skupštine prema kojoj bi autori trebali glasati o usvajanju izmjena i dopuna Statuta AMUS-a.

Podsjetimo, na inicijativu Dine Merlina i Gorana Bregovića u Sarajevu je nedavno održan sastanak na kojem je bilo tridesetak autora i svi oni su otvoreno razgovarali o problemima sa kojima se susreću. Na sastanku se pričalo i o međuljudskim odnosima, kao i da među članovima mora postojati poštovanje i da svi poštuju propise AMUS-a.