Masa jaja mjerena je na posebnoj tehničkoj vagi sa tačnošću 0,01 grama, dužina i širina jednostavnom priborom sa tačnošću od jednog milimetra

Grupa istraživača sa poljoprivrednih fakulteta u Istočnom Sarajevu i Banjoj Luci utvrdila je da su jaja starijih kokošaka nosilja kvalitetnija nego kod mlađih jedinki. Oni su u tri tretmana na po 30 slučajno odabranih uzoraka na privatnoj farmi u  entitetu Republika Srpska ispitivali jaja za tri perioda starosti nosilja - do 20 sedmica što je početak nosivosti, do 28 sedmica što je maksimum proizvodnje i do 48 sedmica, kad je sredina proizvodnog ciklusa.

Riječ je o hibridima Isa Brown francuskog porijekla, nosiljama koje dostižu dva kilograma, a rad je nedavno predstavljen na Agronomskom fakultetu u Čačku. Mjerena je masa jajeta i najteža, prosek 57,71 gram - potekla su od najstarijih kokoški (48 sedmica), mlađe (28s) su imale prosjek 54,89 a najmlađe tek 39,52 grama.

Isti je redoslijed i kod dužine jajeta (52,46, zatim 51,10 pa 46,56 milimetara), širine (40,36, zatim 40,10 pa 35,90) i čistoće jajeta (4,30, odnosno 3,80 i 2,80).

Kod indeksa oblika jajeta najbolje vrijednosti imaju srednje koke, pa mlade a na kraju najstarije, a isti redoslijed je i kod boje ljuske. Što se tiče boje žumanceta najbolju vrijednost daju mlade nosilje, zatim srednje pa tek one od 48 sedmica.

Masa jaja mjerena je na posebnoj tehničkoj vagi sa tačnošću 0,01 grama, dužina i širina jednostavnom priborom sa tačnošću od jednog milimetra. Indeks oblika jajeta izračunat je kao širina u procentima dužine, boja ljuske zasnovana je na subjektivnoj ocjeni, a žumanceta pomoću jedne od najprihvaćenijih subjektivnih metoda Roche Color Fan.

Izvor: Telegraf. rs