Lifestyle

Najnovije

SeminarDobre i loše strane UV zračenja

Posljedice oštećenja ozonskog omotača su višestruke i dalekosežne, kod ljudi izazivaju rak kože, kataraktu očiju, opekotine od sunca i slabljenje imunog sistema