Sarajevo

Počinje proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada

FOTO: Ilustracija

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima RAD i Park, te ostalim partnerima - ZEOS eko-sistem, EKOPAK i NVO Prljavi Grad Sarajevo, organiziraju proljetnu akciju prikupljanja kabastog otpada i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada.

- Akcija će se odvijati od 9. aprila do 27. maja po sljedećem rasporedu: Stari Grad 9. do 15. aprila, Centar od 16. do 22, Novo Sarajevo od 23. do 29, Novi Grad od 30. aprila do 6. maja, Ilidža od 7. do 13. maja, Vogošća i ilijaš od 14. do 20, te Trnovo i Hadžići od 21. do 27. maja - istaknuto je na Facebook stranici Vlade KS. 

Na područjima svake općine tokom akcije planirano je da se odvijaju sljedeće aktivnosti: akcija prikupljanja kabastog otpada; akcija odvojenog prikupljanja elektronskog i elektroničkog otpada te prikupljanja papira i plastike na mobilnim reciklažnim dvorištima u terminima koji će biti objavljeni; akcija odvojenog prikupljanja staklene ambalaže na četiri lokacije po općini; akcija uređenja školskih dvorišta, odvojenog prikupljanja otpada te edukacije učenika o postupanju sa otpadom i hortikulturom u dvije osnovne škole po općini, i akcija čišćenja i uređenja javnih površina.

- Plan akcije prikupljanja kabastog otpada će se odvijati po ustaljenom planu koji će pripremiti KJKP RAD za svaku općinu posebno. Plan akcije odvojenog prikupljanja elektronskog i elektroničkog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta - istakli su.

Na lokacijama gdje će biti locirano mobilno reciklažno dvorište građani će imati mogućnost: odvojeno odlaganje elektronskog i elektroničkog otpada; odvojeno odlaganje ambalažnog otpada: papira, kartona, PET ambalaže, najlona i stakla;  popunjavanja upitnika sa kojim će učestvovati u nagradnoj igri ZEOS-a koji će na kraju akcije izvući dobitnike koji će dobiti nagrade u vidu novog električnog aparata i dobiti informacije o odvojenom prikupljanju svih vrsta otpada od strane uposlenika KJKP RAD-a.

KJKP RAD I EKOPAK će na četiri lokacije na općini tokom sedam dana postaviti zvonaste zelene kontejnere za prikupljanja stakla gdje će građani i pravna lica moći donijeti i odložiti staklo iz podruma, garaža ili iz drugih objekata.

Planirana je akcija i u osnovnim školama. 

- U odabrane dvije osnovne škole tokom akcije će se uraditi sljedeće: orezivanje žive ograde i uređenje hortikulture u dvorištu od strane KJKP PARK; čišćenje i pranje asfaltiranih površina u školi i odvoz otpadaka od strane KJKP RAD; postavljanje posuda za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada od strane EKOPAK; postavljanje kanti za prikupljanje elektronskog i elektroničkog otpada od strane ZEOS; edukacija ekološke sekcije od strane KJKP RAD. Na dan akcije učenici trebaju donijeti u školu elektronski, elektronički otpad i ambalažni otpad: papir, karton, PET ambalažu. Najbolja i najaktivnija škola će na kraju akcije dobiti prigodan poklon od strane partnera. Građani će putem medija i mjesnih zajednica biti redovno obavještavani o terminima i lokacijama za odlaganje kabastog otpada i odvojeno prikupljanje otpada - poručili su iz Vlade KS.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga