Istražujemo

Vlada FBiH za institucije kulture i udruženja je od 2014. do 2020. izdvojila skoro 19 miliona KM

Ilustracija
FOTO: MESS

Federalno ministarstvo kulture i sporta sredstva u oblasti kulture dodjeljuje u sklopu sljedećih transfera: transfre za kulturu od značaja za Federaciju BiH, transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture, transfer neprofitnim organizacijama – kulturnim društvima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta također dodjeljuje i interventna sredstva tokom cijele godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno (osim transfera za institucije nauke i kulture od značaja za BiH i transfera neprofitnim organizacijama – kulturnim društvima).

U nastavku teksta vidjet ćemo pregled utroška sredstava za period od 2014. do 2020. godine za sve pomenute transfere, te korisnike interventnih sredstava, koje je Faktoru ustupilo Federalno ministarstvo za kulturu i sport.

Važno je istaći da je raspodjela sredstava tekućih transfera utvrđena Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

- Podsjećamo, Vlada FBiH rebalansom je smanjila planrane troškove u 2020. godini, te je u tekućoj godini transfer za udruženje građana i organizacija u oblasti kulture ukinut- naglasili su iz ovog ministarstva.

Pregled po godinama:

Transfer za neprofitne organizacije - 2020.

Iznos od 200 000 KM pripao raspoređen je na četiri udruženja.

Najviše sredstava, iznos od 75 000 KM dobilo je Udruženje Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" u Bosni i Hercegovini, zatim Udruga građana "Hrvatsko kulturno društvo Napredak" - 55 000 KM, Udruženje građana- Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" – 45 000 KM, i 25 000 KM humanitarna organizacija Jevrejsko kulturno – prosvjetno humanitarno društvo "La Benevolencija".

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu – 2020.

Iznos od 700 015 KM podijeljen je na 15 institucija

Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH i Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru dobili su najviše - po 100 000 KM, slijede ih Umjetnička galerija BiH sa 90 000 KM, Franjevački muzej i galerija Gorica – Livno sa 40 000 KM, te Kinoteka BiH, Hrvatska akademija za znanost i Umjetnost sa 30 000 KM i Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH sa po 20 000 KM.

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH – 2020.

- Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH

Iznos od 821 000 KM podijeljen je na 75 udruženja, fondacija, ustanova...

Najviše sredstava dobilo je Udruženje Obala Art – 170 000 KM, zatim Udruga Filmski festival Dani hrvatskog filma i Udruženje JZZ Fest po 35 000 KM, Matica hrvatska Mostar – 40 000 KM, Međunarodni teatarski festival MESS – 30 000 KM, Kazališno filmska udruga Oktavijan i Udruženje građana "Tvornica magije" - 45 000 KM, te Kino video klub Amater – 35 000 KM. Slijedi ih Narodno pozorište u Mostaru koje je dobilo 24 5000 KM i East West Centar koji je dobio 20 000 KM. Ostali iznosi su od 13 do 3 hiljade.

No tu se javljaju i nelogičnosti. Projekti javnih institucija – pozorišta, biblioteka, muzeja među kojima su vrlo često festivali dobili su isto, ili čak manje sredstava, od silnih udruženja iza kojih stoji manja grupa umjetnika.

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH

Iznos od 550 000 KM podijeljen je na 154 udruženja, fondacije, ustanove...

Najviše sredstava – 10 000 KM dobili su Muftijsko travničko i Udruženje "Rock škola Mostar", a najmanje – 1 000 KM Javna biblioteka Lukavac.

Godina 2019. – pregled utroška sredstava transfera

Transfer za kulturu od značaja za FBiH

Iznos od 1 941 500 KM dodijeljeno je 201 udruženju, fondaciji, ustanovi...

Najviše sredstava dobili su Udruženje građana i umjetnika "Obala Art Centar" – 210 000 KM, Sarajevska filharmonija – 150 000 KM, Muzej savremene umjetnosti "Ars Aevi" - 150 000 KM, Međunarodni teatarski festival – Scena MESS – 60 000KM, Udruga filmski festival "Dani hrvatskog filma" Orašje – 50 000 KM, Udruženje građana Tvornica magije – Magic Factory Tuzla – 50 000 KM, Udruga građana Matica hrvatska Mostar – 50 000 KM, Centar za kulturu Orašje – 50 000 KM, Udruga Festival klapske pisme Posušje – 50 000 KM, East West Centar – 30 000 KM, Udruženje "Jazz Fest" Sarajevo – 40 000 KM, Kino video klub "Amater" Široki Brijeg – 40 000 KM, Kulturno informativni centar Tomislavgrad – 21 000 KM.

Transfer za udruženja građana - 2019.

Na 130 udruženja podijeljeno je 279 500 KM

Najveći iznos od 6 000 KM dobilo je Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" Podružnica Odžak, zatim Udruga Hrvatsko kulturno umjetničko društvo "Didak" – 5 000 KM, dok su Udruga "Niste Sami" Mostar, Udruženje građana Tvornica magije – Magic Factory, Udruženje “Međunarodni festival književnosti“, Udruga građana: Hrvatsko kulturno umjetničko društvo "Seljačka sloga", Kulturno umjetničko društvo "Rudine" dobili po po 3 500 KM.

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH

Iznos od 650 000 KM podijeljen je na 23 institucije

Umjetnička galerija BiH dobila je najviše – 104 000 KM, zatim Hrvatsko narodno kazalište Mostar – 103 000 KM, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti – 100 000 KM, Sveučilište u Mostaru – 50 000 KM.

Transfer kulturnim društvima

Na četiri kulturna društva izdvojeno je 200 000 KM

Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija" – 25 000 KM, Udruženje građana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" – 45 000 KM, Udruženje Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" – 75 000 KM, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" – 55 000 KM.

Godina 2018. – pregled utroška sredstava transfera

Transfer za kulturu od značaja za FBiH

Iznos od 1 524 000 KM dodijeljeno je 147 udruženja, fondacija, ustanova...

Najviše sredstava – 210 000 KM dodijeljeno je Udruženju građana i umjetnika “Obala Art Centar“, 80 000 KM – Međunarodnom teatarskom festivalu – Scena MESS, 59 000 KM – Matici hrvatskoj Mostar, 56 000 KM – Udruženju Jazz Fest Sarajevo, 50 000 – Župi svetog Ilije Proroka, 41 000 Udruženju građana Tvornica magije – Magic Factory Tuzla...

Transfer za udruženja građana

Na 100 udruženja podijeljeno je 259 000 KM.

Najveći iznos od 7 000 KM dobila je Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u BiH "Stećak", po 5 000 KM dobili su KUD "Fra Ivo Šimić" Novo Selo Balegovac i Udruga građana Matica hrvatska Stolac, te 4 000 KM – Hrvatska glazba Mostar, Udruženje festival ulične umjetnosti FUU, Udruženje Srpsko i prosvjetno kulturno društvo "Prosvjeta" Sarajevo, Udruženje "Art kuća" Mostar, Udruženje kulturno – umjetničko društvo Biser, Udruženje likovnih umjetnika u BiH, Udruga građana Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" podružnica Bugojno, Udruga mladih "Par selo – Dubrave" i Udruženje građana: Kulturno umjetničko društvo "Puračić".

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH

Iznos od 650 000 KM podijeljen je na 15 institucija.

Najveći iznos od 120 000 KM dobilo je Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, po 110 000 KM dobili su Historijski muzej BiH i Umjetnička galerija BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH dobio je 105 000 KM, a Sveučilište u mostaru 50 000 KM.

Transfer kulturnim društvima

Na četiri kulturna društva izdvojeno je 200 000 KM.

Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija" – 25 000 KM, Udruženje građana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" – 45 000 KM, Udruženje Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" – 75 000 KM, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" – 55 000 KM.

Godina 2017. – pregled utroška sredstava transfera

Transfer za kulturu od značaja za FBiH

Iznos od 1 510 000 KM dodijeljeno je 131 udruženje, fondacija, ustanova...

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo dobilo je najveći iznos od 240 000 KM, zatim Međunarodni teatarski festival MESS – Scena MESS – 105 000 KM, Centar za kulturu Orašje – 50 000 KM, Matica Hrvatska Mostar – 55 000 KM, Udruženje "Jazz Fest" Sarajevo – 40 000 KM.

Transfer za udruženja građana

Na 117 udruženja podijeljeno je 251 500 KM.

UG KUD "Puračić" dobilo je najveći iznos od 5 500 KM, Udruženje za očuvanje tradicije i razvoja kulturno – umjetničkog stvaralaštva Bašlija – 5 000 KM, Udruženje za unapređenje audio – vizuelnih umjetnosti "Foton" – 4 200 KM, Udruženje KUD "Lola" – 4 000 KM...

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH

Iznos od 600 000 KM podijeljen je na 11 institucija.

Najveći iznos od 160 000 KM dobila je Umjetnička galerija BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH – 130 000 KM, kao i Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru – 150 000 KM.

Transfer kulturnim društvima

Na četiri kulturna društva izdvojeno je 200 000 KM.

Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija" – 25 000 KM, Udruženje građana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" – 45 000 KM, Udruženje Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" – 75 000 KM, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" – 55 000 KM.

Godina 2016. – pregled utroška sredstava transfera

Transfer za kulturu od značaja za FBiH

Iznos od 1 530 000 KM dodijeljeno je 115 udruženje, fondacija, ustanova...

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo dobilo je najveći iznos od 240 000 KM, zatim Međunarodni teatarski festival – Scena MESS – 110 000 KM, East West Centar Sarajevo – 90 000 KM, Kazališno – filmska udruga “Oktavijan“ Mostar – 60 000 KM, Općina Olovo i Matica hrvatska Mostar po 40 000 KM.

Transfer za udruženja građana

Na 72 udruženja podijeljeno je 253 000 KM.

Najveći iznos od 6 500 KM dobilo je Gradsko umjetničko društvo "Lege Artis" Tuzla, zatim po 6 000 KM dobilo je Udruženje za internacionalni razvoj muzike, teatra i multmedije Sarajevo, i Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini, 5 500 KM su dobili Udruženje "Centar umjetnosti" Sarajevo i Udruga "Hrvatska kulturna zajednica Troplet" Mostar. Iznos od 5 000 KM između ostalih dobili su: Hrvatsko kulturno društvo Vrila iz Župe Mostarski Gradac, Široki Brijeg, Udruga građana "Hrvatsko kulturno društvo Napredak" Sarajevo, Udruga za zaštitu okoliša i održiva razvitka "Naša baština" Tomislavgrad, Udruženje građana "Daors" Stolac, Udruženje "Aparat teatar" Sarajevo...

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH

Iznos od 600 000 KM podijeljen je na 7 institucija.

Najveći iznos od 160 000 KM dobilo je Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Umjetnička galerija BiH – 130 000 KM, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH – 110 000 KM, kao i Historijski muzej BiH – 125 000 KM.

Transfer kulturnim društvima

Na četiri kulturna društva izdvojeno je 180 000 KM.

Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija" – 20 000 KM, Udruženje građana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" – 40 000 KM, Udruženje Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" – 70 000 KM, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" – 50 000 KM.

Godina 2015. – pregled utroška sredstava transfera

Transfer za kulturu od značaja za FBiH

Iznos od 1 529 500 KM dodijeljeno je 150 udruženja, fondacija, ustanova...

Najveći iznos od 133 000 KM, dobilo je Udruženje "Obala Art Centar" Sarajevo, UG "Lijepa naša" Čapljina dobilo je 80 000 KM, East West Centar Sarajevo – 60 000 KM, Hrvatski leksikografski Institut Bosne i Hercegovine – 50 000 KM, Matica hrvatska Mostar – 55 000 KM...

Transfer za udruženja građana

Na 166 udruženja podijeljeno je 411 500 KM.

UG Obala Art Centar, Sarajevo dobilo je najveći iznos od 8 000 KM, zatim Udruženje Sarajevo susret kultura – 7 000 KM, Udruženje KUD "Lola" Sarajevo, UG "Tvornica magije – Magic Factory" Tuzla, Udruženje za internacionalni razvoj muzike, teatra i multimedije iMTM po 6 000 KM...

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH

Iznos od 600 000 KM podijeljen je na 5 institucija.

Najveći iznos od 180 000 KM dobilo je Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Umjetnička galerija BiH – 120 000 KM, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH – 100 000 KM, kao i Historijski muzej BiH – 140 000 KM.

Transfer kulturnim društvima

Na četiri kulturna društva izdvojeno je 180 000 KM.

Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija" – 20 000 KM, Udruženje građana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" – 40 000 KM, Udruženje Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" – 70 000 KM, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" – 50 000 KM.

Godina 2014. – pregled utroška sredstava transfera

Transfer za kulturu od značaja za FBiH

Iznos od 1 576 128 KM dodijeljeno je 111 udruženja, fondacija, ustanova...

Najveći iznos od 300 000 KM dobilo je UG Obala Art Centar Sarajevo, po 140 000 KM dobili su Međunarodni teatarski i filmski festival MESS i East West Centar Sarajevo, Udruženje Međunarodni centar za mir Sarajevo dobilo je 100 000 KM, Udruženje građana Umjetnost epohe Ars Aevi – 52 000 KM, KJKP Centar "Skenderija" – 48 000 KM, Narodno pozorište Mostar – 60 000 KM...

Transfer za udruženja građana

Na 116 udruženja podijeljeno je 358 100 KM.

Najveći iznos od 15 000 KM dobili su Udruženje Plan B, Udruženje EDUCA Mostar, Udruženje za promociju CULTO Sarajevo i Općinska BZK Livno. British Council/ Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske dobio je 10 000 KM, Ustanova Centar za kulturu Mostar 7 000 KM, Kulturno umjetničko društvo Izvor 08, Kiseljak – 6 000 KM...

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH

Iznos od 600 000 KM podijeljen je na 3 institucije.

Historijski muzej BiH dobio je 240 000 KM, Umjetnička galerija BiH – 210 000 KM i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti – 150 000 KM.

Federalno ministarstvo kulture i sporta od 2014. do 2020. ukupno za kulturu izdvojilo je 18 354 743 KM. 

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga