Kada je u pitanju čvrsti otpad, najveći problem je njegovo nekontrolisano odlaganje i stvaranje "divljih" deponija pored puteva, na seoskim smetlištima, riječnim koritima ili napuštenim rudnicima.

Jedna takva deponija nikla je uz rijeku Neretvu, nedaleko od prečistača otpadnih voda. U ovoj samonikloj divljoj deponiji može se vidjeti sve od najsitnijeg do krupnog kabastog otpada, ostatci kućnih potrepština, kese i plastični otpad koji je kako je svima poznato po okolinu i najopasniji. Stručnjaci tvrde, da su procjedne vode iz smeća naročito opasni zagađivači, jer odlaze u okolinu i zagađuju podzemne vode, koje su najznačajniji izvori vode za piće.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo (ZJZ) HNK, analiza rađena prošle godine pokazala je nepravilnosti, odnosno, fekalno zagađenje vode. Zbog nepoštivanja zakonske regulative i veoma loše zdravstvene kontrole u lokalnim vodovodima stanje u ovoj oblasti značajno se pogoršava, stoji to u izvještaju o stanju zdravstva na području HNK.

Prema podacima ZJZ u 42 analize na mikrobiološku ispravnost vode, od ukupno 692, utvrđeno je prisustvo bakterija. Što se tiče fizičkih parametara, obrađen je 81 uzorak vode, od čega se njih 16 pokazalo neispravnim.

Najčešći potencijalni zagađivači, kako navode u ZJZ su neuređena i "divlja" odlagališta, čiji otpad često završava u koritu rijeke Neretve. A sve to može biti uzrokom povećanih kancerogenih oboljenja koja su iz godine u godinu u ovom kantonu sve učestalija.