Agencija za rad i zapošljavanje: BiH u junu imala 43.162 zaposlena više u odnosu na 2008. godinu

Objavljeno: 04.12.17 u 12:51

Bosna i Hercegovina bilježi rast zaposlenosti za više od 43.000 osoba u odnosu na period prije ekonomske krize. Izvještaj Svjetske banke ne zasniva se na tačnim podacima, navodi direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

Muamer Bandić: Svjetska banka greškom koristila pogrešan podatak  FOTO: ARHIV
Muamer Bandić: Svjetska banka greškom koristila pogrešan podatak FOTO: ARHIV

- Imajući u vidu pogrešne informacije u medijima koje su se pojavile nakon prezentacije 12. Redovnog ekonomskog izvještaja za Zapadni Balkan od strane Svjetske banke, a s ciljem da informiramo javnost o tačnim pokazateljima na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, Agencija za rad i zapošljavanje BiH dužna je iznijeti ispravne podatke.

Prema riječima direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamera Bandića, u navedenom izvještaju Svjetske banke greškom je korišten pogrešan podatak za broj zaposlenih u referentnom periodu. Tako je u izvještaju navedeno da je broj zaposlenih u junu 2008. godine u BiH iznosio 775.228 osoba, a tačan podatak je 704.597 osoba.

Do greške je došlo jer su autori izvještaja koristili zvanično saopštenje Agencije za statistiku BiH iz juna 2008. godine, a podatak u tom saopštenju je bio pogrešan. Već u slijedećem mjesecu Agencija za statistiku BiH je objavila ispravak navedenog broja, što se može provjeriti na njihovoj internet stranici. Korekciju je zabilježila i Agencija za rad i zapošljavanje BiH, te smo istu objavili u redovnom godišnjem Biltenu, što se također može provjeriti na našoj internet stranici.

Zbog ove greške jedan od rezultata Izvještaja bio je da jedino Bosna i Hercegovina od svih država Zapadnog Balkana u junu 2017. godine ima manji broj zaposlenih nego što je imala prije ekonomske krize u junu 2008. godine. Zbog toga još jednom objašnjavamo da je riječ o korištenju netačnog podatka, te naglašavamo ispravan podatak da je Bosna i Hercegovina u junu 2017. godine imala 43.162 zaposlena više u odnosu na juni 2008. godine - saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.