Predsjedavajući Odbora za dodjelu "Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva" Adi Škaljić, u svom izlaganju upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Odbor je, uz izvještaj, Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge odluka za dodjelu "Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva" u 2023. godini.

Odbor za dodjelu "Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva" u 2023. godini razmotrio je pristigle  prijedloge za dodjelu nagrade, te Gradskom vijeću uputio na razmatranje i konačno odlučivanje dva prijedloga odluka za dodjelu pojedinačne nagrade i jedan prijedlog odluke za dodjelu kolektivne nagrade.

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik pojedinačne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2023. godini akademik Kemal Hanjalić, za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja.   

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik kolektivne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2023. godini Komora medicinskih sestara - tehničara Kantona Sarajevo, za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite.

Dobitnici nagrada će se promovisati i nagrade će im uručiti gradonačelnica i predsjedavajući Gradskog vijeća na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila, saopćio je Grad Sarajevo.