Na samom početku ročišta, tužiteljica Ena Bahtijarević-Alagić je rekla kako Tužilaštvo Kantona Sarajevo (KS) nije uspjelo saznati adrese Anesa i Senade Čaušević, koji su trebali svjedočiti na prethodnom ročištu.

- Do početka ovog ročišta Tužilaštvo KS-a nije uspjelo saznati adrese svjedoka, zbog čega nismo mogli iskoristiti ni mehanizam međunarodne pravne pomoći za saslušanje. Zbog toga predlažem da Odbrana krene s prijedlogom izvođenja dokaza - kazala je tužiteljica, dodavši da će iznošenje dokaza Tužilaštva biti nastavljeno kada uspiju pronaći svjedoke.

Amir Zukić, Safet Bibić, Senad i Nedžad Trako, Ramiz Karavdić, Esed Džananović i Asim Sarajlić su optuženi za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju, zloupotrebu položaja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Senka Nožica, advokatica Amira Zukića, za naredno ročište je predložila pozivanje četiri svjedoka, među kojima i člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića. Tužilaštvo se usprotivilo, ali je Sud uvažio prijedlog Odbrane.

- Mi zovemo sve članove kadrovske komisije zbog provjere da li je naš branjenik bilo kada utjecao u kadrovskoj komisiji na izbor čelnih pozicija koje je SDA predlagala. Stranka je uvijek imala svoje prijedloge i mi želimo da vidimo da li je on u konkretnom slučaju imao utjecaja na izbor direktora Javnog preduzeća (JP) "Elektroprivreda BiH", što mu se stavlja na teret. Zato zovemo članove općinskih, kantonalnih i članove komisija predsjedništva stranke da se očituju - rekla je Nožica.

Drugi advokat prvooptuženog Amira Zukića, Ahmed Žilić je uložio niz dokaza u podnesku koje će izvoditi u nastavku suđenja. Dokazi koji se tiču ubistva konja Amira Zukića, a koji bi bili uloženi kako bi se dokazao pokušaj zastrašivanja, sutkinja Tanja Curović je odbila.

- Ne vidim kako činjenični dokazi mogu utjecati na navode iz optužnice - kazala je Curović.

Dokazi koji se odnose na praćenje članova porodice, supruge i djece Amira Zukića u vrijeme dok je on bio u pritvoru, prihvaćeni su.

- Ja sam te dokaze poslao SIPA-i, OSA-i, MUP-u KS-a i FUP-u. Radi se o fotografijama ljudi koje je uslikalo njegovo dijete dok su ih pratili po buticima. Budući da identitet tih osoba nije identifikovan, mislim da se radi o paralelnom policijsko-obavještajnom sistemu - rekao je Žilić.

Advokat Sanjin Bandović tražio je da tokom odbrane svog klijenta Ramiza Karavdića budu priloženi dokazi o njegovom zdravstvenom stanju, uz pozivanje vještaka medicinske struke, što je sutkinja odbila, uz obrazloženje da se tokom suđenja pokazalo da je Karavdić sposoban. Bandović kaže da će u nastavku ročišta izvesti 74 materijalna dokaza, uz saslušanje nekoliko svjedoka, za šta će mu biti potrebno pet radnih dana.

- Tražim od Općinskog suda Banovići informaciju da li je postojala naredba o pretresu kuće Ramiza Karavdića na području ove općine, budući da se on tereti za krivično djelo počinjeno na području drugog kantona - kazao je Bandović, što je sutkinja Curović uvažila.

Nina Karačić, advokatica bivšeg izvršnog direktora "Elektroprivrede BiH" Eseda Džananovića, koji je optužen za nelegalno zapošljavanje osoba u javnim preduzećima, dostavila je e-mail korespondenciju svog klijenta sa svjedocima.

- Navodi se kako je Džananović postupao po nalogu Amira Zukića, kako bi poboljšao svoju poziciju u SDA. Kroz dokumente koje ja prilažem, pokazat ćemo da se takve procedure u komunikaciji koriste i danas, te ćemo na taj način osporiti navode iz optužnice - objasnila je Karačić.

Suđenje će biti nastavljeno 11. oktobra.