B2B BiH: Vrijeme je za nove poslovne trendove

Objavljeno: 11.07.17 u 09:03

B2B BiH digitalna business web platforma putem inovativnih IT alata povezat će firme sa B2B (business – to – business) i B2C (business – to – consumer) skupinama u realnom vremenu i omogućiti suvremena i moderna rješenja za povećanje prodaje i stvaranje idealnih  marketinških prilika i aktivnosti prema tim skupinama.

Advanced Business Search, News Feed innovative, Sales/Marketing, Direct communications, HR – Human Resources samo su neki su od alata koji čine strukturu platforme, a koji predstavljaju revoluciju i olakšanje poslovanja firmama u BiH, jer će putem B2B BiH platforme moći manipulirati svim komunikacijskim i prodajnim aspektima svojih proizvoda i usluga, integrirajući sve procese na jedno mjesto.

Sadašnji i novi kupci i klijenti u oba segmenta B2B i B2C koristeći svoje korisničke profile putem gore navedenih alata, će lako i jednostavno dolaziti do novih, svježih i pravovremenih informacija koje dolaze iz firmi i njenih brandova.

Prateći najnovije trendove koji vladaju na međunarodnoj poslovnoj sceni, B2B BiH firmama će omogučiti da sa svojim kupcima i klijentima komunciraju u pokretu i personilizirano.

Sam koncept B2B BiH projekta predstavljen je u Hotelu Europe u Sarajevu pred predstavnicima 100 najvećih bh. kompanija i brojnim medijima.

Cjelokupnu interakciju sa B2B i B2C skupinama firme će ostvarivati putem dinamičnih korisničkih profila, a registraciju mogu izvršiti na www.b2bbih.ba.