Bankarski tehničar: Novi smjer u Srednjoj ekonomskoj školi Sarajevo

objavljeno: 12.06.2018. u 11:15

Od školske 2018/2019. godine učenici Kantona Sarajevo će moći pohađati novi smjer Bankarski tehničar u Srednjoj ekonomskoj školi Sarajevo.

Na inicijativu Predstavništva njemačke privrede u BiH, Srednja ekonomska škola Sarajevo uz saglasnost Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uvodi novi smjer Bankarski tehničar po dualnom sistemu obrazovanja koji se ugleda prema njemačkim standardima, kao i na zakonski okvir u Bosni i Hercegovini.

Pod "dualno" se podrazumijeva da učenici Srednje ekonomske škole Sarajevo, praktični dio nastave realiziraju u jednoj od banaka sa kojim će škola potpisati ugovor, a nalaze se na području Kantona Sarajevo.

Prva godina dualnog stručnog obrazovanja počinje sa školskom 2018/2019. godinom.

U prvom razredu nastava se održava samo u školi. Od druge do četvrte godine udio praktične nastave u bankama se kontinuirano povećava sa dva na tri dana.

Škola sa ostalim svojim partnerima i potpisnicima Memoranduma o saradnji, među kojima je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, Predstavništvo njemačke privrede u BiH i Raiffeisen Banka, zajedničkim angažmanom žele omogućiti povezanost školskog obrazovanja sa praktičnim znanjem, lakši prelaz iz škole na tržište rada; kvalitetnu praktičnu nastavu u bankama i mogućnost zaposlenja određenog broja učenika nakon okončanja obrazovanja.

O uvjetima upisa možete se informisati putem WEB stranice škole www.ses.edu.ba  ili na brojeve telefona: 033/ 724 610; 724 615; 724 619