Domaćini su informirali Bećirovića da, prema popisu iz 2021. godine, u Sjevernoj Makedoniji živi 16.000 Bošnjaka. Ustav ove zemlje Bošnjacima garantira sva manjinska prava, tako da se u školama, gdje postoji objektivna potreba, nastava može organizirati i na bosanskom jeziku, a gdje je manji broj djece koja govore bosanski jezik, izučava se predmet "Jezik i kultura Bošnjaka".

Bošnjaci Sjeverne Makedonije Bosnu i Hercegovinu smatraju matičnom domovinom. Institucije BiH su zahvaljujući i njihovom zalaganju, proteklih trideset godina intenzivno razvijale ekonomske, kulturne i diplomatske odnose sa Sjevernom Makedonijom.

- Bećirović se zahvalio na gostoprimstvu i istakao kako BiH ima izuzetno dobre bilateralne odnose sa Sjevernom Makedonijom, te da, između dvije zemlje, nema otvorenih pitanja.

Tokom razgovora Bećirović je pozvao Bošnjake Sjeverne Makedonije da posjećuju Bosnu i Hercegovinu, te da, u saradnji sa bh. intitucijama, jačaju saradnju, povjerenje i dobre odnose između Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Građani BiH, koji žive bilo gdje izvan matične domovine, a imaju osjećaj pripadnosti dvjema domovinama, mogu doprinijeti uspostavljanju, razvoju i jačanju veza BiH Hercegovine sa mnogim zemljama u svijetu, zaključio je Bećirović- saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Domaćini razgovora su bili predsjednik Bošnjačkog demokratskog saveza Munir Kolašinac i predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sjeverne Makedonije, Dževad Hot.