Za danas je zakazana Skupština Saveza samostalnih sindikata BiH, no Bektić kaže kako on i granski sindikati koje on okuplja, ne učestvuju u radu Skupštine.

- To je Šatorović samoinicijativno sazvao Skupštinu i time praktično to nelegalno učinio, jer to nisu granski sindikati, nego sindikalne organizacije koje je on okupio. Pokušao je napraviti kongres i da održe Skupštinu novog Saveza samostalnih sindikata BiH - kazao je Bektić.

Naglašava kako Savez okuplja grane, a ne sindikalne organizacije, te da mu nije jasno zašto se Šatorović tako postavlja i predstavlja.

- Mi imamo sudski spor iz 2018. godine koji nikada nije riješen. Sve ove godine radnici se dezavuišu i praktično se uništava Savez. Željeli smo da se održi zajednički kongres, pozivali smo kolegu Šatorovića, ali on to neće samo sa jednim razlogom - traži da on bude jedini kandidat za predsjednika Saveza. Jasno smo poručili da se za predsjednika može kandidovati bilo ko, pa i on, ali da bude demokratski. Međutim, on to neće i sada ustvari ponovo pravi secesiju. Želi sve da uštima i izabere organe Saveza koji će ponovo biti nelegalni - ističe Bektić.

Prema njegovim riječima sa Šatorovićem je samo Sindikat Bh Telecoma, još jedan operator, te jedan dio osnovnog obrazovanja.

- Takav Savez ne predstavlja radnike u Federaciji BiH, pogotovo Savez samostalnih sindikata BiH. Sa nama je kompletan realni sektor, ali i javni, to je 90 posto radnika, svi su praktično na drugoj strani - kazao je Bektić.