BiH je najviše izvozila prerađevine od pilećeg mesa, a uvozila meso peradi

Objavljeno: 04.08.17 u 14:20

Nakon pet godina odblokiran je upis u Sortnu listu BiH, a nakon više od dvije godine napravljen je značajan iskorak u procesu pristupanja BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), potvrdili su danas novinarima u Sarajevu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić.

Mirko Šarović  FOTO: ARHIV
Mirko Šarović FOTO: ARHIV

Oni su najavili da će 26. septembra u Bosnu i Hercegovinu doći tim FVO inspekcije kako bi provjerio da li se iz BiH može izvoziti perad u Evropsku uniju.

- U prošloj godini izvoz peradi iznosio je 58.000.000 KM, a uvoz 33.000.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 160 procenata i najveća je u posljednjih pet godina. Najviše su se izvozile prerađevine od pilećeg mesa i to 65 procenta, zatim meso peradi (23 procenta), jaja peradi (8 procenata) i živa perad, u iznosu od četiri procenta. Najviše smo uvozili meso peradi (62 procenta), prerađevine (18), jaja (7) i živu perad (13 procenata) – konstatovao je Bojić.

Iz oblasti peradarstva ključna izvozna tržišta za BiH su Srbija, Kosovo, Makedonija i Crna Gora. Trend rasta, navodi Bojić, nastavlja se i u prvoj polovini 2017. godine.

- Nadam se da će BiH biti odobreno da izvozi prerađeno meso – kazao je Šarović, dodajući da u ovom trenutku ne može reći imena kompanija i dodavši da su na listi četiri, tri iz Federacije i jedna iz RS-a kao potencijalni kandidati za ispunjenost uslova, odnosno da prođu monitoring FVO inspekcije.

Pored navedenog, Šarović kaže da je za BiH važna činjenica da su nakon pet godina Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja odblokirali funkcionisanje Sortne liste BiH, na kojoj je upisano 107 novih sorti, među kojima je 51 sorta žita, 16 povrća, dvije krompira, 34 industrijskog bilja….

Još je najmanje toliko sorti na čekanju, što bi trebalo biti okonačno do kraja augusta, dok se do kraja godine očekuje da bude upisano od 400 do 500 novih sorti.

- Ovo je učinjeno posebno na zadovoljstvo poljoprivrednika, voćara, odnosno uzgajivača industrijskog bilja. Do sada nisu imali priliku i mogućnost da najbolje sorte imaju kod sebe i koriste ih u BiH. U tom smislu smo zaostali jer unazad četiri, pet godina nemamo popunu Sortne liste – rekao Šarović.

Šarović i Bojić poručili su da je značajan iskorak napravila BiH ka pristupu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, pri čemu se čeka da se usvoji federalni zakon o unutrašnjoj trgovini.

- Sa velikim optimizom možemo očekivati skori ulazak BiH u WTO budući da je naša država glavni favorit za prvu sljedeću zemlju koja će biti primljena u ovu organizaciju – kazao je Šarović, navodeći da je napravljen veliku korak u posljednjih pregovorima sa Rusijom, Ukrajinom i Brazilom.

Sa Ruskom Federacijom kaže ostalo je još da se razgovara o ozbiljnom zahtjevu koji se tiče bh. odluke o kvalitetu tečnih naftnih derivata. U tom pogledu očekivanja predstavnika Rusije su "da ćemo u odluci koju priprema Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa naći mjesta i za naftne derivate većeg i kvalitetnijeg standarda, koji se već koristi u Evropi". U BiH taj standard se još ne označava na benzinskim pumpama.

- Kapitalan napredak ostvaren je sa najtvrđom zemljom u dosadašnjim pregovorima – Ukrajinom. Nakon svih usaglašenih tarifnih linija, ostalo je da se usaglasi još 18, što će u narednim danima uraditi – naglasio je Šarović, dodajući da sa Brazilom predstoji da se usaglasi još jedna tarifna linija, koja se odnosi na pileće iskošteno meso.