Zahtjev za vanrednu sjednicu tražilo je nekoliko vijećnika i mještani Gate, a dan prije održavanje sjednice od resornog kantonalnog ministarstva zdravstva došla je izmjena naredbe kojom se poništava ranije donesena naredba o formiranju izolatorija u lječilištu Gata.

Nakon diskusija vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak kojim Gradsko vijeće Bihać traži od Ministarstva zdravstva USK-a da ZU Lječilište Gata nastavi obavljati poslove u punom kapacitetu radi kojih je zdravstvena ustanova i osnovana, a obzirom da je to jedina zdravstvena ustanova takvog tipa u USK.

Vijećnici su usvojili i zaključak kojim od gradonačelnika Bihaća traže, da ukoliko bude potrebno, osigura dodatna sredstva za poboljšanje uslova u već uspostavljenom izolatoriju u Domu zdravlja Bihać, a imajući u vidu novonastalu situaciju izazvanu s COVID-19, saopćio je Grad Bihać.