Radio-televizija Tuzlanskog kantona prije četiri godine bila je na korak od stečaja sa ukupnim dugom većim od 2,7 miliona maraka. Prošle godine dobit je, nakon plaćenog poreza, iznosila 575 hiljada maraka, što prema riječima direktora Almira Mulabećirovića, znači da će ovaj javni medij izaći iz dugova.

Izvještaj o radu RTV TK danas je usvojila Vlada TK, a u njemu se kaže da je prihod iznosio 3,4 miliona, a rashodi 2,8 miliona KM.

- Kompletna dobit usmjerena je na pokrivanje gubitaka iz prethodnog perioda. RTV TK je 2015. godine imala akumulirani gubitak veći od 1,5 miliona te ukupna dugovanja preko 2,7 miliona maraka. Prethodne tri godine smo poslovali pozitivno i pokrili smo kompletan akumulirani gubitak te sanirali većinu dugovanja - rekao je Mulabećirović.

On pojašnjava da RTV TK sada ima nekih manjih tekućih dugovanja, ali i potraživanja od svojih klijenata, koja su dvostruko veća od dugovanja.

Ovaj javni medij trenutno ima 85 zaposlenih, od čeka je 57 posto zaposlenih visokoobrazovano, a više od polovine su žene. Najveći dio dugova činili su upravo neplaćeni doprinosi na plaće zaposlenih, skoro 1,3 miliona KM, a glavnica tog duga je u međuvremenu plaćena, dok su kamete otpisane.

- Definitivno smo otklonili mogućnost stečaja. Sada poslujemo finansijski pozitivno. Također, proširili smo naš signal na cijelu BiH i vidljivi smo za 85 posto urbanog stanovništva, ali i u dijaspori preko IPTV operatera - dodaje Mulabećirović.