Borovac i Berton o raseljenim osobama i segregaciji u obrazovanju

Objavljeno: 14.09.17 u 13:32

Strateški cilj Bosne i Hercegovine je rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih osoba te zatvaranje kolektivnih centara do 2020. godine. U tom smislu potrebna nam je dalja podrška, kazala je danas ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac tokom susreta s novoimenovanim šefom Misije OSCE-a u BiH Bruceom Bertonom.

Osigurati uvjete za održivi povratak
Osigurati uvjete za održivi povratak

Tokom ove, nastupne posjete ambasadora Bertona, rezimirana je dosadašnja saradnja, koja je ocijenjena izuzetnom i veoma produktivnom, te izražena predanost da takva ostane i u budućnosti, a ministrica je potcrtala da je prvenstveno potrebno osigurati uvjete za održivi povratak te jednak pristup zdravstvenom i socijalnom osiguranju i drugim pravima u mjestima povratka.

Pitanje diskriminacije je istaknuto kao jedno od ključnih problema u oblasti zaštite ljudskih prava, na što Evropska komisija ukazuje u svim izvještajima o napretku uz pozive na usvajanje strateških dokumenata u oblasti ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije, saopćeno je iz Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica BiH.

U tom smislu, ministrica Borovac je naglasila da se ne smije dozvoliti dalja diskriminacija i segregacija djece kroz sistem dvije škole pod jednim krovom ili osporavanjem prava bilo kojem djetetu da u bilo kojem dijelu BiH govori svojim jezikom ili da se osporava naziv bilo kojeg jezika koji je u službenoj upotrebi u našoj zemlji.