Istakao je da treba posebno obratiti pažnju na veliki broj ljudi koji trenutno ne žive u naseljima na trasi autoputa, a trebaju biti obaviješteni kako bi učestvovali u postupku eksproprijacije.

Bratić je izrazio nadu da će sve biti rađeno transparentno, jer je riječ o projektu koji zaslužuje podršku javnosti kao preduslov razvoja te regije i cijele Bosne i Hercegovine.

- Mi ćemo kao i dosad pratiti realizaciju svih ovih aktivnosti kako bi radovi bili okončani na zadovoljstvo svih - naveo je Bratić.

Pohvalio je zaposlene u Institutu za građevinarstvo i resornom ministarstvu koji su uložili veliki napor za iznalaženje optimalne trase koja bi što manji broj objekata dovela u pitanje.