Budžet FBiH u plusu od 60,8 miliona maraka

Objavljeno: 24.08.17 u 14:47

Posmatrajući po nivoima vlasti, Budžet FBiH u razdoblju od 1. januara do 30. juna 2017. godine ostvario je suficit od 60,8 miliona KM. I ukupan finansijski rezultat svih kantona je u suficitu od 137,2 miliona KM, a suficit od 60,1 miliona KM ostvarile su i općine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Federalne vlade.

FOTO: FENA
FOTO: FENA

Ukupan finansijski rezultat na nivou sektora socijalne zaštite je u suficitu od 69,2 miliona KM.

Ovo je navedeno u konsolidiranom izvještajuu o izvršenju budžetaa Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za razdoblje januar-juni 2017. godine, koje je izneseno na sjednici Vlade FBiH održanoj u srijedu u Mostaru.

Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci 2017. godine iznose 3.854,1 miliona KM, što je za 323,7 miliona KM ili za 9,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 46 posto.

Prihodi od poreza iznose 3.380,2 miliona KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,7 posto. U odnosu na razdoblje januar-mart 2016. godine njihovo ostvarenje veće je za 286,6 miliona KM ili 9,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 50,1 posto.

Ukupni rashodi u razdoblju januar-juni 2017. godine ostvareni su u iznosu od 3.257,5 miliona KM što je za 26,1 miliona KM ili za 0,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, a ostvarenje u odnosu na plan je 42 posto.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon konsolidacije iznose 1.571,9 miliona KM. Od toga tekući transferi drugim razinama vlasti iznose 19,1 miliona KM, pojedincima 1.349,7 miliona KM, a neprofitnim organizacijama 97 miliona KM. Subvencije javnim poduzećima su 51,4 miliona KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 41,7 miliona KM. Na druge tekuće rashode odnosi se 12,6 miliona KM

Konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci 2017. godine iznose 21,1 miliona KM i u odnosu na razdoblje januar-juni 2016. godine imaju ostvarenje manje za 19,3 miliona KM ili za 47,8 posto.