Kako je saopćeno iz Tužilaštva BiH, optuženi je priznao da je u svojstvu i sa ovlaštenjima carinika UIOBiH, zajedno sa još jednom osobom, zahtijevao i primio dar u iznosu od 1.600 eura, kako bi na carinsko područje BiH, bez nadzora i carinske kontrole, propustio teretno motorno vozilo sa tehničkom robom, uvezenom iz SR Njemačke.

- U skladu sa sporazumom optuženog je predložena kazna od godinu zatvora, novčana kazna od 6.000 KM, te oduzimanje nezakonite imovinske koristi stečene krivičnim djelom, kao i naknada štete budžetu BiH prouzročene propuštanjem carinskog nadzora za navedenu robu - navodi se u saopćenju.