Na posljednjoj zakazanoj sjednici Vijeća ministara, koja nije održana zbog nedolaska ministara iz reda HDZBiH, trebala je biti usvojena i odluka o uslovima za dodjelu dozvola za 4G mrežu.

Iako se u prvi trenutak može činiti da je konačno došlo vrijeme da i stanovnici BiH počnu koristiti prednosti savremene mobilne tehnologijem, to se neće dogoditi tako brzo i to iz nekoliko razloga. Najvažniji je svakako termin održavanja sjednice na kojoj bi se trebala usvojiti ova odluka. Za sada nije zakazan datum njenog održavanja, a s obzirom na poruke koje nakon izbora stižu iz HDZBiH upitno je da li će ona biti i održana prije izbora novog saziva Vijeća ministara.

Ipak, kada jednom bude usvojena ova odluka to neće značiti i da će tri dominantna telekom operatera u BiH, BH Telecom, M.tel i HT Mostar, koji će dobiti dozvole za pružanje usluge 4G mreže odmah početi i nuditi ovu uslugu. Naime, prema tekstu same odluke, Regulatorna agencija za komunikacije će imati rok od mjesec dana da dodijeli dozvole operaterima. Iz RAK-a nam je potvrđeno da čekaju usvajanje odluke i da će moći ispoštovati ovaj rok.

Tim povodom kontaktirali smo portparolku BH Telecoma, Nađu Lutvikadić-Fočo i pitali je koliko će ovoj telekom kompaniji trebati vremena nakon dobijanja dozvole da počnu pružati uslugu 4G mreže, ali nam nije mogla dati precizan odgovor. Prema njenim riječima, ova kompanija već sada vrši pripreme za početak pružanja ove usluge korisnicima.

- BH Telecom je poduzeo niz aktivnosti sa ciljem da se odmah nakon dobivanja dozvole i sticanja uslova za rad započne pružanje usluga korisnicima putem 4G mreže. Početak implementacije 4G tehnologije će biti fokusiran na urbana područjima zbog naseljenosti i potreba za velikim brzinama mobilnog inteneta. Do kraja sljedeće godine planirano je da se 4G tehnologijom pokrije većina naseljene teritorije BiH – kazala je Lutvikadić-Fočo.

U toku izrade teksta odluke bile su predložene tri cijene koje bi mogli platiti telekomi za dobijanje dozvola. Za njihovo izračunavanje korišteni su različiti parametri. Najniža predložena cijena bila je 1,2 miliona KM, a najviša 29,1 milion maraka. Srednja predložena cijena, koja je predstavljala iznos kojeg bi mogli podnijeti operateri, a da pri tome ne moraju povećavati cijene svojih usluga bila je 17,5 miliona KM.

Ipak, na kraju se u prijedlogu odluke koja je došla pred Vijeće ministara našla cijena od 6,5 miliona KM, koju će telekom operateri plaćati u pet godišnjih rata, od 15. januara 2019. do 15. januara 2023. godine.

- Predloženi iznos naknade od 6,5 miliona KM predstavlja cijenu Dozvole dobijenu na osnovu odnosa vrijednosti bruto društvenog proizvoda BiH za 2016. godinu i broja stanovnika u BiH prema popisu stanovništva iz 201 3. godine – navedeno je u prijedlogu odluke.

Ilustracije radi, cijena dozvola za mobilnu telefoniju iznosila je 140 miliona KM, a za uvođenje 3G mreže 30 miliona maraka.

Osim ovog iznosa operateri će godišnje morati plaćati i koncesiju za korištenje frekventnog spektra. Ova koncesija trenutno iznosi tri miliona KM godišnje, a kada bude uvedena 4G mreža ovaj iznos će se povećati na 6,7 miliona maraka.

Prema prijedlogu odluke dozvola će se dodijeliti na 15 godina.

Također, kako je navedeno u obrazloženju odluke, dozvole će biti izdavane na potpuno novom konceptu. Naime, trenutne dozvole za GSM (govornu i SMS) uslugu, kao i za 3G mrežu dodjeljivane su za pružanje usluge. Nove dozvole će se izdavati za korištenje frekventnog spektra. To zanči da će telekom operateri moći pružati sve usluge za koje budu tehnološki osposobljeni.

Osim toga, uslovi iz ranijih dozvola podrazumijevali su da signalom mora biti “pokriven“ odrđeni broj stanovnika, tačnije 90 posto stanovništva. Zbog toga je kvalitetan signal sva tri operatera bio dostupan samo u većim gradovima, dok su manja naselja imala lošiji signal, a na velikom dijelu teritorije signala uopće nije ni bilo.

Prema predloženoj odluci, telekom operateri će imati obavezu da u roku od tri godine internet signalom jednake kvalitete pokriju 90 posto teritorije BiH, kao i 95 posto putnih pravaca, uključujući i objekte, odnosno mostove i tunele. Osim toga, govornom uslugom, jednakog kvaliteta signala, morat će pokriti 97 posto teritorije BiH.

Napokon, u toku razvoja 4G mreže operateri će imati obavezu da stvore preduslove za uvođenje 5G mreže, u skladu sa planovima EU da do 2025. godine novom uslugom budu pokriveni svi veći gradovi u Evropi.

Vrijedi dodati još i da je BiH jedina država u Evropi koja nema uvedenu 4G mrežu.