Odlukom Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) cijene električne energije za korisnike univerzalne usluge JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za sve kategorije i grupe potrošnje ostaju iste u 2020. godini.

Kako je saopćeno iz FERK-a, na današnjoj sjednici to tijelo razmatralo je Prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge od 1. januara 2020. godine koji je uputilo JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

FERK je utvrdio da je prijedlog cijena ovog javnog elektroprivrednog preduzeća u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH te da se sukladno tome cijene električne energije neće mijenjati u 2020. godini.