Zastupnički dom Parlamenta FBiH dostavio je prethodno CIK-u obrazac za utvrđivanje prestanka mandata Mirsada Pece, dosadašnjeg zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) koji je preminuo na dan održavanja Lokalnih izbora, 15. novembra.

Mandat je dodijeljen Bajri Makiću, koji je bio naredni kvalificirani kandidat, a odluku je CIK donio jednoglasno.

Mirsad Peco je, podsjetit ćemo, bio kandidat SDA za načelnika Travnika, te je 15. novembra osvojio najveći broj glasova. Međutim, zbog smrti kandidata bi CIK trebao donijeti odluku o daljem postupanju, a najizglednija opcija je ponavljanje izbora u Travniku.