Donesena je i preporuka za sve zaposlene u javnom sektoru, izuzev zdravstva, sa plaćama do 1.000 KM da se odreknu pet posto od neto plaće, a za više od 1.000 KM do 10 posto.

- Sve je na osnovu dobrovoljnosti. Ovdje ne smije da se plasira informacija da se radi o smanjenju, nego je ovo nešto što će svi morati da potpišu saglasnost - kazao je premijer RS-a Radovan Višković.

Preporuka je i svima koji vrše javne funkcije - državni službenici, namještenici, direktori... da se odreknu dijela plaće za mart u iznosu do 20 posto u korist Fonda solidarosti.

Također, preporučeno je da se sve naknade za upravne i nadzorne odbore, te odbore za reviziju, uplate u Fond solidarnosti.

- Ta sredstva će isključivu namjenu imati za pomoć radnicima u realnom sektoru koji su direktno pogođeni - kazao je Višković.

Na današnjoj sjednici Vlade RS-a donesena je odluka o privremenoj odgodi plaćanja poreza - poreza na dobit i svih koji proizilaze iz završnih računa, a koji su se trebali uraditi do 31. marta, odgađaju se do 30. juna.

Premijer RS-a Radovan Višković je poručio da svi koji traže ovo odgađanja, treba da podnesu pisanu izjavu Poreznoj upravi RS-a.

Investiciono-razvojna banka RS-a (IRB) prolongirat će na tri mjeseca sve obaveze, odnosno dospjele rate privrednih subjekata.

- Ovdje se radi o direktnim plasmanima do 2015. kao i plasmanima koji su išli preko poslovnih banaka – dodao je Višković.

Poručio je da neće moći svima da se nadoknade stopostotne štete, ali da će se raditi na solidarnosti.

Namjera je i da se poslodavcima u ugostiteljstvu i sl. uplate porezi i doprinosi na plaće za radnike iz budžeta, a da oni isplate samo neto plaće.

- Radi se i na formiranju fonda za pomoć privredi – dodao je Višković.