Direktor kompanije TMD Group Adem Hanić je delegaciji UKC Tuzla predstavio organizacionu strukturu kompanije, kao i mogućnosti i najznačajnije projekte.

Tim stručnjaka TMD je prezentovao simulaciju rada prototipa respiratora ove kompanije. Prikazane su mogućnosti režima rada raspiratora, softverska analiza rada, upravljanje i kontrola rada sistema.

Jusofović je tom prilikom kazao da je u okviru svojih ovlasti spreman staviti tim medicinskih stručnjaka na raspolaganje u daljem razvoju ovog projekta.

- Zadatak našeg tima stručnjaka je da na osnovu kliničkog iskustva i dugogodišnjeg rada u intenzivnoj njezi sa pacijentima kod kojih je potrebna potpomognuta vještačka ventilacija, daju ulazne informacije šta je intenzivistima potrebno za uspješan i siguran rad respiratora. Ostali parametri i kontrole bit će izvršene od institucija zaduženih za proces atestiranja takvih aparata - rekao je Jusufović.

Pored direktora UKC Tuzla delegaciju su činili i pomoćnik direktora za medicinske poslove prof. dr. Šekib Umihanić, šef Odjeljenja intenzivne terapije Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju doc. dr. Jasmina Smajić, dr. Dženan Halilović, spec. interne medicine i Maid Arnaut, dipl. ing. elektrotehnike, saopćeno je sa UKC Tuzla.