Inicijativa glasi:

"Da se prema Vladi federacije uputi dopis u kojem će se izraziti spremnost da se profesionalno angažirani zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, u skladu sa svojom stručnom spremom i kompetencijama a svojom voljom, stave na raspolaganje za moguće aktivno učešće u radu federalnog Kriznog štaba ili drugih stručnih koordinacionih tijela koja potencijalno bude potrebno formirati na nivou Federacije za praćenje novonastalih situacija u različitim segmentima društva uslijed proglašenog stanja nesreće uzrokovane pandemijom Corona virusa".

- Kako je u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH znatan broj zastupnika u profesionalnom statusu osim aktivnog učešća u radu Zastupničkog doma zasigurno su u mogućnosti shodno profesionalnim kompetencijama uzeti aktivno učešće po potrebi i u radu federalnog Kriznog štaba i sličnih koordinacionih tijela na nivou Federacije koja bi se mogla po potrebi formirati uslijed razvoja situacije i uvođenja novih mjera protiv širenja koronavirusa.

Ovaj dobrovoljni, volonterski angažman zastupnika je izraz opredijeljenosti da se da maksimalan doprinos rješavanju svih otvorenih pitanja na nivou Federacije, na koja će biti potrebno dati odgovore, i da se u okviru proglašenog stanja nesreće na području Federacije BiH uzrokovanog pandemijom djeluje u skladu sa stručnim kvalifikacijama van onoga što su zastupničke obaveze - obrazložili su iz DF-a.