Demokratska fronta: Preispitati zakonitosti odluke o trasi koridora Vc

Objavljeno: 17.02.17 u 14:46

Demokratska fronta zahtijeva preispitivanje zakonitosti donošenja odluke o trasi Vc nakon obraćanja građana iz Mostara i Jablanice da im se pomogne u rješavanju problema do kojih će, smatraju, doći ukoliko "zaživi u parlamentarnim domovima predložena trasa autoputa".

Postoje indicije da proces donošenja tog zakonskog akta nije protekao u skladu s Ustavom FBiH ?
Postoje indicije da proces donošenja tog zakonskog akta nije protekao u skladu s Ustavom FBiH ?

- Postoje indicije da proces donošenja tog zakonskog akta nije protekao u skladu s Ustavom FBiH. Demokratska fronta će upotrijebiti sve moguće zakonske mehanizme da utvrdi da li u tom slučaju ima povrede najvišeg zakonskog akta Federacije BiH - saopćeno je iz te stranke.

Šef zastupničkog kluba DF-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dženan Đonlagić danas je predsjedavajućim domova uputio zahtjev za preispitivanjem provedenih procedura i zakonitosti postupka kojim se došlo do konačnog usvajanja trase koridora Vc.

S obzirom na to da su iznesene tvrdnje da Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na koridoru nije usvojen u oba doma, prije podnesenih amandmana Vlade FBiH, tražim da se dostave zapisnici i odluke sa sjednica oba doma Parlamenta FBiH na kojima je navedeni prijedlog eventualno usvojen", naveo je u zahtjevu Đonlagić.