Hercegovačko-neretvanski kanton jedini je kanton u Federaciji BiH bez policijskog komesara. Izbor novog komesara zastupnici u Skupštini HNK označili su kao prioritet još prije devet mjeseci, i sve se završilo na tome. Taj nedostatak najviše osjećaju policajci, kojima je ugrožena egzistencija.

Krajem prošle godine kada je formirano kantonalno vijeće, iz pobjedničkih stranaka, HDZ-a i SDA obećavali su da će jedan od prioriteta biti izbor novog komesara policije, čija je funkcija ključna za održavanje sigurnosti na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Zastupnici u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona trenutno su na godišnjem odmoru, te je pitanje izbora komesara na čekanju. Devet mjeseci nakon što su obećali kako će izbor komesara policije biti prioritet, a ništa nije učinjeno po tom pitanju, treba se zapitati šta će tek biti sa problemima koji nisu prioritetni.