Vlada Kantona Sarajevo je 21. aprila 2022. godine donijela rješenje o imenovanju Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo.

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS su nam kazali da je za predsjednika Projektnog tima imenovan Haris Gekić, dok su za članice imenovane Smaragda Lučkin iz ovog ministarstva i Eima Kašmo iz Zavoda za planiranje razvoja KS. U rad ovog tima uključeni su i Aida Bidža-Gekić, Boris Avdić, Adnan Ferhatbegović, Mia Karamehić kao vanjski saradnici.

Zadatak Projektnog tima je izrada Strategije demografskog razvoja KS kako bi se na osnovu iste realizovale aktivnosti usmjerene na postizanje pozitivnog demografskog razvoja.

- Rješenjem je planirano da se rad Projektnog tima na izradi Strategije odvija u tri faze različitog trajanja: pripremna faza (jedan mjesec), ocjena postojećeg stanja (pet mjeseci), osnova, nacrta i pridlog strategije (tri mjeseca). Projektni tim će po završetk zadatka, putem resornog ministarstva dostaviti Strategiju Vladi KS i Skupštini KS na nadležno odlučivanje, a rok za obavljanje navedenih poslova je devet mjeseci od donošenja rješenja – ističu iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Vlada KS je do sada prihvatila Izvještaj o radu Projektnog tima za mjesece maj, juni i juli te je na sjednicama doneseno rješenje o isplati naknade predsjedniku i vanjskim članovima tima za svaki mjesec pojedinačno u iznosu 400 KM.

- Navedenim rješenjem isplaćuje se naknada predsjedniku i vanjskim članovima na ime rada u Projektnom timu, u mjesec maju u iznosu od 400 KM, u mjecu junu u iznosu od 400 KM i u mjesecu julu u iznosu od 400 KM. Za realizaciju navdenog rješenja zadužuje se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice – kazali su iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS te dodali da Projektni tim i u narednom periodu nastavlja sa radom na izradi Strategije demografskog razvoja KS u skladu sa planiranim aktivnostima.