- Sa velikim iznenađenjem uočili smo da se među navedenim razlozima za nepravilne registracije navodi i dostavljanje skeniranih ili kopiranih nekompletnih ličnih dokumenata (moraju biti skenirane ili kopirane obje strane ličnih dokumenata), navodi se u saopćenju Australske unije bh. asocijacija i dodaje:

- Uprkos tvrdnjama CIK-a, nijedan izvor informacija, vodič za glasanje, formulari za prijavu i video poruke ne navodi da se lična karta ili vozačka dozvola moraju kopirati sa obje strane. 

Pokušaji da na portalu CIK-a pronađemo preciznu direktivu u vezi kopiranja ličnih dokumenta nisu urodili plodom. Ako takav zahtjev postoji i kopija obje strane je neophodna, onda to treba decidno navesti u Vodiču, prijavi za glasanje i u video poruci na portalu CIK-a te pravovremeno obavijestiti javnost. 

Ovakva praksa CIK-a je u najmanju ruku zbunjujuća i neprofesionalna. Da li CIK očekuje da birači svakodnevno pregledaju sve dokumente na portalu i video spotove kako bi odlučili koji dokumenti su mjerodavni i kako se prijaviti? 

Odluka o valjanosti prijave ne smije biti podložna ličnoj interpretaciji, nego zasnovana na zakonskim odredbama i preciznim informacijama koje su dostupne svima. Zbog te nejasnoće, izražavamo zabrinutost da CIK može eliminisati veliki broj prijava koje su građani BiH prema uputama CIK BiH uputili na zvaničnu email adresu. 

Od nadležnih organa očekujemo da hitno preduzmu potrebne korake kako bi CIK korigovao ovakav stav i prihvatio kopiju važećeg dokumenta sa fotografijom osobe koja podnosi prijavu za registraciju, bez obzira da li je kopirana jedna ili dvije strane. U suprotnom, bojimo se da ciljevi CIK-a nisu u skladu sa porukom Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova BiH  o važnosti dijaspore za Bosnu i Hercegovinu, navodi se u saopćenju.