- Iz dijaspore u BiH stigne više od tri milijarde maraka godišnje što predstavlja ogroman kapital za našu zemlju. Međutim sav destruktivni i antidržavni vokabular nekih političara odbija ne samo inostrane investitore, nego i investitore iz naše dijaspore, te dotok kapitala u našu državu kako bi  na drugoj strani neko pokupio nekoliko nacionalnih poena - kazao je Mehmedović. 

On je na tribini govorio o temi "Politički izazovi u BiH nakon izbora", zatim o odlasku mladih i stručnih ljudi iz BiH, o ulozi dijaspore u političkoj moći  države, o kontroverznom školskom sistemu, projektima destabilizacije BiH i njenom putu ka NATO i EU.

Na  tribini je još istakuto da treba ojačati interaktivnu vezu bosanskohercegovačkih građana u  dijaspori i domovini, osigurati institucionalni sistem brige o radu i aktivnostima građana u dijaspori, te osigurati političku stabilnost države nakon izbora.

Učesnici tribine su se složili da se svi trebaju što više zalagati kako bi dijaspora bila insitucionalno podržana od države, a bh. građani iz inostrastva mogli bi što lakše i brže dolaziti do svojih ciljeva u obliku ulaganja svog kapitala u državu i osiguranja što čvršćih veza sa svojom domovinom.