Vlada Tuzlanskog kantona ove i ranijih godina nudila je stipendije učenicima koji se žele školovati, ali to nije dalo posebne rezultate, a sada je odlučeno da se ovom problemu pristupi kroz obrazovanje odraslih.

Naime, Vlada TK je jučer usvojila Plan obrazovanja odraslih za period 2019-2022. godina.

Plan je, navode u Vladi TK, izrađen na osnovu podataka o stanju na tržištu rada, stanja u oblasti privrede, ponude obrazovnih programa i drugih dostupnih podataka, a realizacija trogodišnjeg Plana treba da doprinese razvoju ljudskih resursa i uvećanju ljudskog kapitala u Tuzlanskom kantonu, a što će doprinijeti razvoju kompetencija odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada.

Na području Tuzlanskog kantona 51 ustanova organizira obrazovanje odraslih, a od toga njih 21 pruža neformalno obrazovanje odraslih, dok ostalih 30 pružaju usluge uglavnom formalnog obrazovanja odraslih, a po potrebi i neformalnog obrazovanja odraslih. Od 51 registrovanog organizatora obrazovanja odraslih, 25 je javnih ustanova, a 26 su privatne ustanove.

Prema usvojenom trogodišnjem planu obrazovanja odraslih potrebno je poticati prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za deficitarna zanimanja kao što su keramičar, zidar, moler, tesar, armirač, izolater, rudar, zavarivač, instalater, bravar, električar, stolar, tapetar, krojač i obućar te za stare i tradicionalne zanate.

U svrhu realizacije programa formalnog obrazovanja, osnovnog i srednjeg, kao i prekvalifikacije, dokvalifikacije i usavršavanja, Ministarstvo obrazovanja i nauke je na prijedlog Pedagoškog zavoda donijelo 38 programa obrazovanja odraslih. Međutim, problem u implementaciji Zakona pravi nepostojanje programa obrazovanja za preostala stručna zvanja i zanimanja, te je neophodno u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na izradi nedostajućih programa obrazovanja odraslih.