Dobra vijest za pacijente: Nalazi sa Klinike za radiologiju KCUS-a dostavljaju se u domove zdravlja

Objavljeno: 19.04.17 u 16:12

Zdravstveni osiguranici u Kantonu Sarajevo, koji ostvaruju radiološke usluge na Klinici za radiologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), svoje nalaze od sada mogu podići u matičnom domu zdravlja.

Olakšanje za pacijente, po nalaze u dom zdravlja
Olakšanje za pacijente, po nalaze u dom zdravlja

Implementacija PACS sistema je omogućila povratno slanje urađenih nalaza u zdravstvene ustanove koje su uputile pacijente, saopćeno je iz KCUS-a.

To znači da svi pacijenti iz KS koji sa ambulantnim uputnicama dolaze na sljedeće preglede: standardna radiografija (rtg), kompjuterizirana tomografija (CT), magnetna rezonanca (MR), ultrazvuk (UZ), mamografija, color doppler (CD), mikciona cistouretrografija (MCUG), ultrazvučna mikciona cistografija (UMCG), intravenozna urografija (IVU) i uretrocistografija u KCUS Sarajevo, ne moraju dolaziti po nalaz na Kliniku za radiologiju, nego u Dom zdravlja kojem pripadaju.