Doktor Rostaing: Kod mnogih pacijenata iz BiH kasno dijagnosticirana bolest bubrega

Objavljeno: 04.09.17 u 13:22

Jedan od deset najboljih nefrologa na svijetu, šef Nefrološkog i transplantacionog odjela bolnice "Michallon" u Grenobleu Lionel Rostaing je tokom posjete Otvorenoj mreži pregledao 25 pacijenata koji čekaju na transplantaciju, a i one koji su je već izvršili.

Roasting: Saradnja s Otvorenom mrežom
Roasting: Saradnja s Otvorenom mrežom

Dolazak ovog svjetski priznatog stručnjaka u Sarajevo, velika je stvar s obzirom na to da BiH nije članica Evropske fondacije za posredovanje i alokaciju u procedurama donacije organa (Eurotransplanta), saopćeno je iz Otvorene mreže.

Program transplantacija Otvorene mreže trenutno je, kako navode, jedina legalna i transparentna prilika dijaliznim pacijentima u BiH za kadaveričnu transplantaciju bubrega, jer i pored postojećeg zakonskog okvira, infrastruktura kliničkih centara u BiH i neuspostavljen sistem darivanja organa i dalje onemogućavaju izvođenje transplantacija organa u BiH.

Otvorena mreža počela je ovaj program zajedno s prof. Rostaingom prije pet godina i rezultat ove saradnje je više od 60 građana BiH koji su uspješno izvršili transplantaciju.

U BiH je trenutno oko 3.000 pacijenata na dijalizi, od kojih bi trećina mogla biti transplantirana i u cijelosti se vratiti svakodnevnom životu.

- Problem kod mnogih pacijenata s kojima sam se susreo jeste da im je kasno dijagnosticirana bolest bubrega. Ovi pacijenti iz BiH su tako mladi, tako da postoji veliki problem s otkrivanjem bubrežnih bolest - kazao je doktor Rostaing.

Dijalizni centri u BiH su opterećeni i rade u četiri smjene. Oko 700 pacijenata u BiH su kandidati za kadaveričnu transplantaciju, saopćeno je iz Otvorene mreže.