Njih je prethodno, na sjednici prije nekoliko dana, imenovao Zastupnički dom Parlamenta BiH, a izabrani su među kandidatima sa rang-listi koje je podnijelo Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).

Lemeš je imenovan za člana UO Javnog RTV servisa iz reda bošnjačkog naroda, Rupčić iz reda hrvatskog naroda, Radovanović iz reda srpskog naroda, te Rolih iz reda ostalih. Imenovani su nakon što je članovima UO iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda istekao mandat, dok mandat članu UO Javnog RTV servisa iz reda ostalih mandat istječe 9. juna.

S druge strane, Dom naroda bh. Parlamenta je sa dnevnog reda današnje sjednice skinuo prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Ovaj prijedlog je također bio i na sjednici Zastupničkog doma, ali je odlučeno da se izjašnjavanje odgodi i prijedlog odluke, koja je izazvala žestoku raspravu, vrati Vijeću ministara BiH.

VEZANI TEKST - Žestoka rasprava: Imenovanje članova Vijeća RAK-a posvađalo zastupnike

Delegati Doma naroda usvojili su, bez ikakve rasprave, dopune Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u obrazloženju, trenutno važeći zakoni nemaju garancije zaštite identiteta svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka, što ovoj kategoriji žrtava u praksi onemogućava djelotvorno ostvarivanje njhovih zahtjeva za naknadu štete.

Usvojene su i izmjene i dopune Zakona o strancima, koje je usvojio Zastupnički dom, a predložio zastupnik Denis Zvizdić (SDA).

Prema obrazloženju, cilj izmjena je da se putem generalne prevencije postigne efekat odvraćanja migranata od izvršenja krivičnih djela i prekršaja s obilježjima nasilja, kršenja javnog reda i mira za vrijeme njihovog boravka u BiH. Primjenom tog zakona trebala bi se olakšati deportacija i ubrzati procedure protjerivanja onih migranata koji čine krivična djela i teške prekršaje na teritoriji BiH i na taj način poslati jasna poruka da državni organi neće tolerirati takvo ponašanje.

Na sjednici Doma naroda nije bilo opće većine za inicijativu delegata Denisa Bećirovića (SDP) da Vijeće ministara BiH u roku od šest mjeseci sačini Zakon o kinematografiji.

- Važno je da BiH dobije taj zakon. Zakonom treba regulirati oblike podrške domaćim filmskim manifestacijama, odrediti prioritete u finansiranju filmske industrije, i druge stimulativne mjere proizvodnje, distribuiranja. Niko nas u svijetu ne predstavlja bolje od naših reditelja i filmskih radnika – pojasnio je Bećirović svoju inicijativu prije glasanja.

Usvojeni su izvještaji o radu zajedničkih komisija Parlamenta BiH i nekoliko državnih institucija, ali ne i izvještaj Centralne banke BiH za 2020. godinu jer nije bilo dovoljne podrške delegata koji dolaze iz RS-a, tako da će ovo pitanje ići na usaglašavanje.

Istovremeno su usvojeni zaključci koje je dala Komisija za finansije i budžet Doma naroda, a tiču se izvještaja Centralne banke.

Prvi zaključak je da Dom naroda poziva Centralnu banku da uloži više napora u izvršavanju zakonom dodijeljenih nadležnosti, uljučujući i profitabilno upravljanje deviznim rezervama, a drugi da Dom naroda sugerira Centralnoj banci da revidira politiku deviznih rezervi, ne ugrožavajući režim valutnog odbora, te da se prilagodi savremenim tendencijama međunarodnog finansijskog tržišta.