Danas će zasjedati Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a zastupnici će se, između ostalog, izjasniti o Prijedlogu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Nakon što je Zastupnički dom FBiH jučer usvojio budžet, očekuje se da će ga na današnoj sjednici Dom naroda FBiH potvrditi.

Budžet FBiH za 2020. godinu je udvostručen zbog prelaska Federalnog zavoda za penzijskog i invalidsko osiguranje u status budžetskog korisnika, i iznosi četiri milijarde i 954.392 KM.

Ukoliko se budžet FBiH ne bi usvojio na vrijeme, a krajnji rok je 31. decembar, to bi donijelo i komplikacije penzionom sistemu. Tačnije, zakomplikovalo bi prijelaz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na status budžetskog korisnika, a što za sobom povlači izvor isplate penzija.

- Imali smo sjednicu Kluba Bošnjaka i većinom glasova smo dali podršku za usvajanje budžeta. Vi znate da mi imamo i druge klubove, poput Kluba Hrvata i predstavnike srpskog naroda, a tu "čarobnu" brojku od 30 ruku, koliko je dovoljno da se izglasa budžet, nadam se da ćemo imati sutra, bez obzira na različita razmišljanja, kritike, očekivanja. Budžet nam je potreban ne samo zbog prelaska Zavoda PIO na trezor, već zbog sveukupnog funkcionisanja Federacije Bosne Hercegovine - rekao nam je Jasmin Duvnjak, šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda FBiH.

U sklopu budžeta za narednu godinu planirano je 115 miliona KM za putnu infrastrukturu, tačnije izgradnju cesta i autocesta. Zatim, 50 miliona KM za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, odnosno, isplatu egzistencijalne novčane pomoći.

Nastavlja se i stambeno kreditiranje mladih, pa je za taj projekat planirano 15 miliona KM, i još toliko sredstava će izdvojiti Union banka preko koje će ići kreditiranje.

Vlada FBiH je za 24 miliona KM povećala stavku za zdravstvene ustanove, pa će za njihovu sanaciju u 2020. godini biti izdvojeno ukupno 30 miliona KM. Ta sredstva će uglavnom ići za plaćanje dugova prema državi jer veliki broj zdravstvenih ustanova duguje za poreze i doprinose.

Planirano je i 20 miliona KM za implementaciju zakona o zaštiti porodica sa djecom.

Delegat Duvnjak nam je kazao kako će tražiti da se na današnji dnevni red redovne sjednice uvrsti i Nacrt zakona o zaštiti porodica sa djecom jer je nacrt prošao u Zastupničkom domu.

- Ovaj zakon ispravit će nepravdu nanesenu prvenstveno djeci jer je sada dječiji dodatak različit od kantona do kantona. A stupanjem na snagu ovog zakona taj doplatak će se isplaćivati iz budžeta FBiH i bit će isti na području cijele Federacije - rekao je Duvnjak.