Bio je optužen da je drogu prodavao i maloljetniku, a jednoj osobi je marihuanu prodao u dvorištu škole.

 Sudija Blagoja Dragosavljević pročitao mu je presudu kojom je oglašen krivim za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, a djelo je počinio od sredine 2017. do sredine 2018. godine. 

Pri odmjeravanju kazne sud je cijenio da je optuženi mlađe životne dobi i neosuđivan, a korekto se ponašao na suđenju. 

- Krivično djelo je učinio sa direktnim umišljajem svjestan da stavlja u promet zabranjenu supstancu - rekao je Dragosavljević.