VEZANI TEKST - Zastupnici DF-a traže zatvorske kazne za one koji narušavaju suverenitet BiH, povod skandalozni Konaković

Radi se o prijedlogu DF-a da se krivično kažnjava podrivanje suvereniteta države.

- Sabina Ćudić ponovo laže - ništa novo! Kaže da je DF izmjenom krivičnog zakona predlagao kaznu zatvora za "rad sa međunarodnim akterima na izmjenama zakona". Laž! Mi smo predlagali zatvor za prijenos suvereniteta. Zašto javno promoviše ono što i SNSD, neka odgovori glasačima - naveo je Dunović.

Pitao je i "iako kaže da je to prijedlog zakona koji bi objeručke prihvatio Milorad Dodik i SNSD, nije li malo čudno, što je SNSD glasao protiv našeg prijedloga".

- DF predloži, Sabina kaže da je prijedlog loš i onda SNSD glasa protiv - koalicija funkcioniše!

Njeno vječno glumatanje i drska tvrdnja da "prijedlog zakona kao da je pisao SNSD", iako je, zajedno sa njima bila eksplicitno protiv nas i pred kamerama, vikala i namjerno pogrešno tumačila sve, dokazuje samo jedno - Sabina Ćudić je jedna od najvećih političkih podvala u BiH - naveo je Dunović.

VEZANI TEKST - "Trojka" grčevito protiv DF-ovog prijedloga, bura u Parlamentu BiH: Ćudić rekla Begiću da će "dobiti po prstu"

Predložena dopuna zakona predviđala je da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utječe na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Također, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem vrši prijenos suvereniteta Bosne i Hercegovine na bilo koji subjekt međunarodnog prava (državu ili nadnacionalnu međunarodnu organizaciju), na način da se omogućava tom subjektu međunarodnog prava da aktivno, kroz direktno ili indirektno posredovanje učestvuje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

U obrazloženju predloženog zakonskog rješenja navodi se da je Bosna i Hercegovina, kao i svaki drugi subjekt međunarodnog prava, suverena i nezavisna zemlja, koja u okviru vlastitog pravnog sistema uređenog Ustavom BiH, putem nadležnih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, samostalno donosi ustav, zakone, odluke i druga akta.