Dvije pretrage mogu pokazati da li je vakcina izazvala oboljenje kod djeteta

Objavljeno: 10.01.17 u 12:21 Autor: M. Radević

Bosna i Hercegovina je prva zemlja u regionu koja pokušava da standardizuje istražne radnje u krivičnim postupcima u vezi sa oštećenjem zdravlja djeteta nakon vakcinacije.

Ovo je istaknuto na današnjoj konferenciji o vakcinama u Sarajevu, koju je organiziralo Udruženje roditelja teško bolesne djece u BiH. Cilj konferencije je unapređenje zakonskog osnova za rješavanje slučajeva koji se dovode u vezu sa komplikacijama kod djece nakon primljene vakcine.

- U 70 posto slučajeva nisu problem loše vakcine, već loše davanje vakcina. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je preporučila 0,50 mikrograma žive kao srednju dnevnu dozu koju dijete može da primi vakcinacijom, a da mu to ne ošteti zdravlje. Međutim, kod nas se nerijetko daju po tri vakcine tri različita proizvođača u istom danu, od kojih svaka sadrži 0,50 mikrograma žive. To je direktno oglušavanje o preporuku SZO-a, zbog kojeg dijete može dobiti niz teških oboljenja i biti trajno onesposobljeno – kaže Jagoda Savić, predsjednica Udruženja roditelja teško bolesne djece u BiH.

Ovo Udruženje se već 14 godina bavi postvakcinacijskim komplikacijama kod djece. U proteklih sedam godina sarađuju i sa Američkom agencijom za kontrolu lijekova (FDA).

- Zahvaljujući FDA, vidjeli smo kako se sistematizuju postvakcinacijske reakcije i na koji način se traži moguća uzročno-posljedična veza između vakcinacije i teškog oštećenja zdravlja kod neke djece. BiH je uspjela napraviti listu laboratorijskih pretraga koje su relevantne za medicinsko ispitivanje oštećenja zdravlja kod djece i koje mogu pomoći da se utvrdi da li je oštećenje nastalo usljed lošeg odgovora djetetovog organizma na vakcinu, greškom ljekara ili farmaceutske industrije – objašnjava Savić.

Jedan od ciljeva konferencije je formiranje stručne grupe i pokretanje inicijative na federalnom nivou kako bi se izvršile izmjene i dopune člana 121. Zakona o krivičnom postupku koji reguliše toksikološka ispitivanja.

- Mi u Kantonu Sarajevo želimo napraviti iskorak, prije svega, prema Federalnom ministarstvu pravde i inicirati izmjene ZKP-a. Činjenica je da problem postoji i zahtjevi koje smo čuli danas su vrlo realni - smatra Mario Nenadić, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo. Pasivnost tužilaštava, ali i toksikoloških eksperata prema ovakvim slučajevima uveliko otežavaju dokazivanje uzročno-posljedične veze između vakcinacije i oštećenja zdravlja koje se javlja kod neke djece, naglašava Jagoda Savić.

- Optužuju nas da smo „antivakcinacijski lobi“, ali to apsolutno nije tačno. Moram naglasiti da mi nismo protiv vakcinacije kao oblika zaštite zdravlja djece, ali jesmo protiv loših vakcinacijski praksi koje se godinama provode u BiH. Namjera nam je da trajno prekinemo ona uobičajena ljekarska opravdanja 'nije to od vakcine', koja nikada nisu bila potkrijepljena laboratorijskim nalazima, kao i da tužioce obavežemo da urade relevantne pretrage u slučajevima kada postoji sumnja da je vakcina utjecala na zdravlje djeteta – zaključuje Jagoda Savić.