Džaferovićevo obraćanje na ovom samitu, koji je održan u formi videokonferencije, prenosimo u cijelosti:

Poštovani predsjedniče Evropskog vijeća,

poštovana predsjednice Evropske komisije,

poštovani visoki predstavniče za vanjsku politiku,

dame i gospodo predsjednici i premijeri, drage kolege!

Prije svega, dozvolite mi da izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava u vašim zemljama. U našim molitvama i mislima smo uz one kojima je trenutno najteže, kao i sve one koji su u ovim teškim trenucima na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa.

Situacija kroz koju svi prolazimo je bez sumnje jedan od najvećih izazova našeg vremena. COVID 19 ne poznaje granice, regije, nacije. Međutim, uprkos fizičkoj izolaciji, ova nesreća koju preživljavamo nas je sve dodatno zbližila i stavila u prvi plan potrebu za većom uzajamnom saradnjom i solidarnosti.

U tom smislu, želio bih da istaknem tri stvari:

U ime BiH i njenih građana zahvaljujem Evropskoj uniji i njenim zemljama članicama za pomoć i podršku u ovom teškom vremenu. Znamo da to nije bilo lako, znamo da se i većina država članica Evropske unije također nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Zbog toga, pomoć Evropske unije ima još veću težinu i simboliku.

Pomoć Evropske unije našoj zemlji u ovim teškim trenucima predstavlja  i veoma snažnu političku poruku da Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan ostaju kao jedan od glavnih geopolitičkih prioriteta Evropske unije, odnosno da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.

U tom kontekstu, želio bih da izrazim naše zadovoljstvo što je BiH postala dijelom Zajedničkog sporazuma EU o javnim nabavkama medicinskih kontramjera, kao i zbog odluke Evropske unije da izuzme Zapadni Balkan od obaveze dobivanja odobrenja za izvoz medicinske opreme.

Drugo, dozvolite mi da izrazim zadovoljstvo zbog organizacije današnjeg video-sastanka, koji nam pruža mogućnost za nastavak političkog dijaloga na visokom nivou sa Evropskom unijom i njenim zemljama članicama. Sama činjenica da je Evropska unija odlučila da, uprkos izuzetno teškoj situaciji, održi ovaj naš današnji sastanak, dodatno naglašava političku poruku o značaju koji Evropska unija pridaje Zapadnom Balkanu, kao njenom prirodnom dijelu.

Koristim ovu priliku da zahvalim, u ime Bosne i Hercegovine, hrvatskom predsjedavanju Evropskom unijom na uvrštavanju Zapadnog Balkana u vrh prioriteta, bez čega današnji Summit ne bi ni mogao biti održan.

Današnji Samit je i izvanredna prilika da još jednom podvučemo koliko cijenimo pristup Evropske unije da u njenu strategiju ekonomskog oporavka uključi i njeno susjedstvo, sa posebnim mjestom za Zapadni Balkan.

Bosna i Hercegovina smatra da bi u realizaciji strategije ekonomskog oporavka u našoj regiji poseban akcenat trebalo staviti na one sektore koji će omogućiti najizraženije pozitivne efekte za oživljavanje ekonomija – intenziviranje realizacije Agende povezivanja kroz nastavak i intenziviranje infrastrukturalnih radova, sektor energije, sa posebnim akcentom na energetsku transformaciju i tzv. Zelenu agendu, digitalizacija društva, kao i podrška malim i srednjim preduzećima.

Nadležne institucije u BiH intenzivno rade na pripremi prijedloga projekata koje ćemo dostaviti Evropskoj komisiji u narednom periodu.

Bosna i Hercegovina, također, sa nestrpljenjem očekuje objavu novog paketa proširenja u junu. Uvjereni smo da će novi paket proširenja, nakon odluke Evropske unije o otvaranju pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom, predstavljati novi značajan podstrek za ubrzanje evropskog puta čitave regije.

Više nego ikada ranije građanima Bosne i Hercegovine je potreban konkretan pokazatelj evropske perspektive – a to je kandidatski status. Naš krajnji cilj je članstvo u Evropskoj uniji, a kandidatski status je jedan od koraka na tom putu. Vrijeme je da nam Evropska unija omogući taj naredni korak, kako bismo vidjeli da je članstvo u Evropskoj uniji dostižno i realno, da napori imaju smisao, i da ohrabreni nastavimo sa neophodnim reformama.

Nužno je da nadležne institucije u Bosni i Hercegovini udvostruče napore na implementaciji ključnih prioriteta. Treba znati da neki od ključnih prioriteta zahtijevaju sveobuhvatno razmatranje i šire diskusije kako bi se moglo doći do mogućeg dogovora o načinu na koji bi se pristupilo njihovoj implementaciji.

S tim u vezi, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je (prošle sedmice, 28.04.2020. godine), pokrenulo proces realizacije 14 ključnih prioriteta, uspostavljanjem ad hoc Političke radne grupe, te zadužilo predsjedavajućeg Vijeća ministara da inicira proces izrade Akcionog plana za realizaciju 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, sa jasno definisanim rokovima, nadležnostima i indikatorima.

Koristim ovu priliku da još jednom naglasim da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji strateški prioritet Bosne i Hercegovine.

Naravno, Bosna i Hercegovina je u potpunosti svjesna da brzina našeg evropskog puta zavisi prvenstveno od nas samih, odnosno od toga koliko efikasno ćemo uspjeti da ispunimo potrebne uslove i transformišemo naše društvo u skladu sa standardima EU.

Treće, regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu predstavlja, po našem mišljenju, integralni dio evropskog puta cijele regije. Povezani zajedničkim strateškim ciljem – članstvu u Evropskoj uniji – zemlje naše regije su upućene jedna na drugu.

Dobra regionalna saradnja je i najbolji način da svi mi u regiji pokažemo na konkretan način našu spremnost za poštovanje i primjenu standarda i principa na kojima počiva Evropska unija. Mislim da smo svi u potpunosti svjesni da put prema Bruxellesu na prvom mjestu prolazi preko regionalne saradnje.

Potreba za daljim intenziviranjem regionalne saradnje u predstojećem periodu ekonomskog oporavka će biti još izraženija, kroz definisanje i realizaciju velikih zajedničkih projekata, kao najboljeg načina za oživljavanje naših ekonomija.

Uprkos poznatim problemima, naša regija je postigla zavidan napredak u regionalnoj saradnji u proteklom periodu. Ove godine završava i projekat Regionalnog ekonomskog prostora (MAP REA) koji smo realizovali u okviru Berlinskog procesa. Ovo je prilika da svi zajedno vidimo u kojem pravcu treba da nastavimo, odnosno dalje intenziviramo našu saradnju, kako bi naše ekonomije još više približili zajedničkom tržištu Evropske unije.

Svi se, naravno, slažemo da naša regija treba da nastavi sa socijalno-ekonomskim reformama, ali, također, uvjeren sam da Zapadni Balkan treba i može da ima velike koristi i od bolje saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, vladavine prava, sigurnosti, kao i bolje koordinacije u zajedničkim odgovorima na krizne situacije.

Na kraju, želio bih da izrazim uvjerenje da ćemo svi izaći iz ove krize još jači i ujedinjeniji. Bosna i Hercegovina izuzetno cijeni što u ovim teškim trenucima može da računa na snažnu podršku Evropske unije i njenih zemalja članica kao naših strateških partnera.

Hvala.