Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini prouzrokovanoj pandemijom korona virusa i mjerama koje institucije naše zemlje na svim nivoima preduzimaju. Zajednički je ocijenjeno da su institucije Bosne i Hercegovine blagovremeno reagovale i da preduzimaju niz mjera koje bi trebale doprinijeti sprečavanju širenja virusa.

Ambasador Sattler naglasio je da je Evropska unija u prošlosti uvijek bila uz Bosnu i Hercegovinu u kriznim situacijama, kao što je to bio slučaj tokom poplava koje su našu zemlju pogodile 2014. godine. Naglasio je da ni ovaj put pomoć EU neće izostati, te da Generalni sekretarijat za zdravstvo EU razmatra mogućnosti za podršku našoj zemlji.

Sagovornici su se saglasili da je pandemija koronavirusa specifičan izazov za sve zemlje, te da je, uz blagovremene odluke svake države pojedinačno, potrebno da se i svaki pojedinac striktno pridržava uputa zdravstvenih stručnjaka i svojim odgovornim ponašanjem doprinese sprečavanju širenja zaraze, saopćilo je Predsjedništvo BiH.