Potvrdio je to u intervjuu za Fenu direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH Zijad Džemić pojašnjavajući da je ta institucija posao analize dokumentacije i ocjene usklađenosti ventilatora počela u junu na upit Istražne komisije Federalnog parlamenta, a kasnije i Agencije za lijekove i medicinska sredstava BiH i Federalne uprave civilne zaštite.

Na bazi dostavljene dokumentacije Institut je utvrdio da je proizvođač respektabilna kineska firma i to najstarija firma koja više od 30 godina proizvodi medicinske instrumente u Kini. Odmah su utvrđene određene karakteristike, ali je bilo potrebno izvršiti uvid i u dokumentaciju koja je bila u paketima što je i učinjeno nakon što su respiratori raspakovani.

Kako je dodao direktor, već nakon prvog uvida u dokumentaciju Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH mogla je oformiti komisiju te pristupiti upisu tog instrumenta u svoj Registar, ali posebno nakon njihovog dopisa 30. jula više nije bilo nikakvih dilema da je potrebno upisati respiratore u Registar i rasporediti ih po bolnicama.

U trenutku kada instrument bude dostavljen u bolnicu nastupa direktna nadležnost Instituta kada se radi prva verifikacija, a potom i verifikacija svake godine na bazi podzakonskih akata, ali direktor je jasno naglasio da u ovoj fazi upisa u Registar opreme Institut do sada nikada nije radio analizu to je Agencija radila samostalno.

- U ovom slučaju, utvrdili smo da nema nikakvih razloga da instrument ne bude upisan i raspoređen bolnicama. Jedino nedostaje serviser, ali uskoro očekujemo odgovor iz Kine koga će ovlastiti za servisera jer bi bez toga bio izgubljen garantni rok - istaknuo je Džemić.

On kaže da je u dokumentaciji bilo vidljivo da je u Dablinu smješteno predstavništvo te firme za Evropu što je adresa s kutija koja je također u medijima problematizirana, te su i njih kontaktirali, ali im je pojašnjeno da su oni ovlašteni samo za zemlje Evropske unije.

Također, zatražena je izjava o usklađenosti (EC Declaration of Conformity) koju je proizvođač dužan dostaviti samo članicama Evropske unije. U pitanju je dokument koji objedinjuje podatke o uređaju, ali oni su već sadržani u ostaloj dokumentaciji.

- Nakon što nam se odobri firma koja može biti serviser i dostave izjave o usklađenosti Federalna uprava civilne zaštite potpisat će ugovor s tim serviserom, Agencija će uređaj upisati u svoj Registar i oni će moći biti dostavljeni bolnicama, a Institut će izvršiti prvu verifikaciju poslije čega će se instrument moći koristiti - pojasnio je direktor.

Sve o instrumentu piše u dokumentaciji, kaže Džemić, svi podaci o tome kakav je instrument u pitanju, da li je invazivan ili ne, da li se koristi za intenzivnu njegu ili ne i nema niko pravo da opovrgne ono što proizvođač tvrdi, a potvrđeno je kroz niz procedura certifikacije i instrumenta i fabrike.

Ukoliko to neko dovodi u pitanje potrebno je da dokaže suprotno u istoj ili boljoj laboratoriji, kaže Džemić, a takve laboratorije u jugoistočnoj Evropi nema, stoga je dužnost poštovati ono što je proizvođač deklarirao u svojoj dokumentaciji.

- Prema tome instrument je i invazivan i neinvazivan, jer ima nekoliko različitih modova u kojima može raditi. Sigurno je za intenzivnu njegu iako ne postoji striktno ICU ventilator jer intenzivna njega podrazumijeva prisustvo ventilatora, različitih, u odnosu na potrebe pacijenta. Instrument koji je stigao u BiH je prvenstveno stacionarni, a može biti korišten u kolima hitne pomoć ukoliko ima bocu s kisikom - pojasnio je Džemić.

Također, direktor Džemić naglašava da je instrument napravljen za teže pacijente jer u istom volumenu šalje duplo više kisika, a to je potrebno samo teško oboljelima te je zbog svega navedenog direktor preporučio Agenciji da u Registar upiše taj instrument.

Na pitanje po kojoj su proceduri raspoređeni u bolnice medicinski instrumenti koji su putem donacija dostavljeni u Bosnu i Hercegovinu, Džemić pojašnjava da sva medicinska oprema ili lijekovi bez obzira na koji način dolaze u BiH donacijom ili su plaćeni moraju proći istu proceduru definiranu Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku da se donirani instrumenti rasporede po medicinskim ustanovama, ali nije zatražilo da se prekrši Zakon i nije podrazumijevalo da njihova odluka derogira zakonske procedure.

Kako Džemić pojašnjava, neka donirana oprema već se nalazi u bolnicama, a da nije uvrštena u Registar, niti su utvrđivani tehnički parametri, niti se zna da li su invazivni ili ne, niti da li su za intenzivnu njegu ili ne, a ni to ko je serviser te opreme.

- Na ovoj opremi primijenjena je svaka zakonska odredba i kad smo donijeli svoje stručno mišljenje još uvijek se čeka da bude uvrštena u Registar. Inače, mnogo instrumenata je posljednjih godina raspoređeno medicinskim ustanovama, a nema ih u Registru i takve je više od pola - kazao je.

Kako je zaključio direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH Zijad Džemić niti jedan medicinski instrument u BiH do sada nije ovako temeljito ispitan kao što je slučaj s respiratorima stiglim iz Kine.

Uređaj se osim u Kini izvoze u mnoge zemlje kao što su Koreja, Indonezija, Indija, Filipini, Malezija, Rusija, Ukrajina, Italija, Francuska, Španija, Južna Afrika, Argentina, Meksiko, Australija i Kolumbija.